Hogeschool Rotterdam
NOS Nieuws

Hogescholen denken na over timeslots, avondcolleges en zaterdagschool

Veel hogescholen zitten nog in onzekerheid of zij hun deuren komend studiejaar kunnen openen voor nieuwe studenten. Het kabinet maakte gisteren op de persconferentie bekend dat er een plan komt om op termijn het hoger onderwijs weer te openen. Op dit moment wordt nog onderzocht of hogescholen op 15 juni voor een deel open kunnen voor onder meer praktijkonderwijs.

Maar of studenten vanaf september weer helemaal normaal op school terechtkunnen, is nog onduidelijk. Uit een rondvraag van de NOS onder de 15 grootste hbo-instellingen blijkt dat meer dan twee derde er rekening mee houdt dat er na de zomer (deels) les op afstand moet worden gegeven. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Ook veel aankomende studenten zitten daardoor met vragen. In een enquête, verspreid via Instagram, zeggen bijna tweeduizend eindexamenkandidaten dat ze zich zorgen maken over hun studiekeuze en vrienden maken tijdens het studentenleven.

Via deze Student Swiper kunnen eindexamenleerlingen meer te weten komen over wat hen te wachten staat als eerstejaarsstudent:

Voor de universiteiten is iets meer duidelijkheid. Gisteren maakte de Vereniging van Universiteiten een leidraad bekend voor het universitair onderwijs na de zomer: een mix van online en fysiek onderwijs. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zeggen nog niet met zo'n document te kunnen komen, omdat zij meer praktijkonderwijs bieden.

Toch houden de meeste hogescholen op dit moment ook rekening met mix van fysiek onderwijs en les op afstand. "We gaan ervan uit dat ook in september ons onderwijs nog niet volledig als vanouds kan worden aangeboden", zegt de Haagse Hogeschool. Ook Avans Hogeschool denkt dat komend studiejaar niet op dezelfde manier kan beginnen als andere jaren. "De noodzakelijke vervoersbewegingen zullen in hoge mate bepalen hoeveel studenten er naar onze gebouwen kunnen komen."

Op zaterdag naar school

De meeste hogescholen geven aan dat ze regionaal of landelijk beleid afwachten voor ze duidelijk maken hoe komend studiejaar eruit komt te zien. Er wordt op dit moment wel nagedacht over verschillende scenario's. Zo zegt de Hogeschool Rotterdam tevreden te zijn als ze op korte termijn "zo'n 10 tot 15 procent van hun maximale capaciteit weer op locatie kunnen geven".

Een belangrijk aspect voor het openen van de hogescholen is het openbaar vervoer. Het kabinet heeft met het onderwijs afgesproken dat scholieren en studenten zo min mogelijk gebruik maken van het ov. Hoe dat moet worden vormgegeven, wordt op dit moment nog uitgewerkt.

De Hogeschool Rotterdam is bezig met verschillende scenario's. "Je zou kunnen denken aan een roostering in time-slots verdeeld over al onze gebouwen, volgens een continurooster van 10:00 tot 22:00 uur, waarbij we de zaterdag eventueel ook inroosteren."

Avans Hogeschool wil, afhankelijk van komende kabinetsbesluiten, afspraken maken met het openbaar vervoer over aanpassing van lestijden "om bijvoorbeeld spitstijden te voorkomen". Dat wordt volgens de school nog wel een flinke puzzel.

Online introductieweek

Een ding is wel zeker voor komend studiejaar: de introductieweek gaat in de bestaande vorm niet door. De hogescholen zeggen vrijwel allemaal alternatieven aan te bieden, bijvoorbeeld online. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nu nog niet duidelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl