Boerenprotest tegen het stikstofbeleid bij het provinciehuis van Den Bosch in december vorig jaar
In samenwerking met
Omroep Brabant
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe bestuur Noord-Brabant versoepelt stikstofregels voor boeren

Boeren in Noord-Brabant krijgen meer tijd om aan de emissie-eisen voor stikstof te voldoen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat het nieuwe provinciebestuur heeft gepresenteerd. Dat bestaat uit een coalitie van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant.

De meeste aandacht ging uit naar de vraag hoe de nieuwe coalitie de stikstofuitstoot wil terugdringen. Massaal boerenprotest tegen stikstofregels leidde vorig jaar tot de val van de oude coalitie. Het CDA stapte eruit, omdat deze partij de boeren meer tijd wilde geven om vergunningen voor milieuvriendelijke stallen aan te vragen.

Die tijd krijgen de boeren nu. Het nieuwe provinciebestuur zegt dat het innovaties die de stikstofuitstoot terugdringen een kans wil geven en dat er tijd nodig is om draagvlak in de sector te creëren. "Daarom passen we de datum voor de aanpassing van verouderde stalsystemen aan."

Daarnaast worden emissies voortaan niet per stal gemeten, maar per bedrijf. Daardoor krijgen boeren de mogelijkheid om de emissies van hun stallen te middelen. Op 1 januari 2024 moeten boeren aan de emissie-eisen voldoen.

Het nieuwe bestuur wil ook met andere sectoren afspraken over hun stikstofuitstoot maken, omdat ook zij een bijdrage moeten leveren.

Energie

De portefeuille energie is nu in handen van gedeputeerde Eric de Bie van Forum voor Democratie. Die partij ziet niets in de overgang naar duurzame zonne- en windenergie, maar de coalitie heeft zich aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te houden: zo moet de CO2-uitstoot in 2030 tot 50 procent van het niveau in 1990 zijn teruggebracht.

"In het verlengde hiervan ontkomen we niet aan het plaatsen van windmolens op Brabants grondgebied om die doelstellingen te halen", meldt het akkoord. Maar daar wordt een voorwaarde aan verbonden: er moet wel voldoende draagvlak voor zijn.

Volgens het nieuwe bestuur biedt de energietransitie de provincie grote kansen. De opwekking van kernenergie is "welkom".

Afbouw subsidies

In het nieuwe bestuur ontbreekt een gedeputeerde cultuur. De cultuursector was daarom bang dat het nieuwe bestuur de steun aan cultuur gaat afbouwen.

Dat lijkt inderdaad het geval. Cultuur is met sport en vrijetijdseconomie ondergebracht in het nieuwe beleidskader 'Vrije Tijd'. In het coalitieakkoord staat dat partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op "een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties, richting het 'nieuwe normaal' van na 2023".

Cultuursector boos

"Dit is een klap in het gezicht", zei Viktorien van Hulst van theaterfestival De Boulevard tegen Omroep Brabant. "Het is om te huilen. Het doet geen recht aan miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland die in Brabant genieten van cultuur."

"Het is vijf voor twaalf", zei acteur en theatermaker Frank Lammers bij dezelfde omroep. "Als we nu niks doen, worden we een uitgeholde, dorre en droge provincie."

Boeren bijna tevreden

De boerenorganisatie ZLTO is zeer positief over de nieuwe coalitie en het akkoord, op één punt na. De deadline voor stalaanpassingen ligt nu op 1 januari 2024. ZLTO noemt dat een "bittere pil. "Dit is nog altijd een fikse uitdaging en forse rekening voor veel boeren. Er blijft voor ons dus werk aan de winkel."

Als het aan de boeren ligt, komt die deadline vier jaar later te liggen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl