Er liggen nu 735 coronapatiënten op de intensive care, 48 minder dan gisteren. Daarmee komt de grens van 700 IC-patiënten in zicht. Op het hoogtepunt lagen 1424 coronapatiënten op de IC, dus bijna twee keer zoveel.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei eerder dat de landelijke maatregelen pas versoepeld kunnen worden als er minder dan 700 coronapatiënten op de IC liggen. In dat geval is het personeel op de IC's niet langer overbelast en kunnen ook operaties van niet-covid-patiënten weer echt op gang komen.

Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg komt de bezetting van de IC's hiermee op "de lijn die we nodig hadden om de non-COVID-zorg weer echt op te pakken". Dat is te zien aan het aantal niet-coronapatiënten dat weer een plaats heeft op de IC: dat zijn er nu 426, ongeveer twee weken geleden waren dat er nog 345.

Er liggen 28 Nederlandse coronapatiënten op Duitse IC's, één minder dan gisteren. Het gaat om een patiënt die naar een Nederlands ziekenhuis is teruggebracht.

IC-cijfers van 1 mei NOS/Harm Kersten

98 nieuwe doden

Het totale aantal doden door het coronavirus is met 98 gestegen. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen er 84 nieuwe doden werden gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 4893 mensen overleden van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 85 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Gisteren was dat er nog één minder. In totaal zijn er nu 10.854 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen worden soms pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. Als dat op sommige dagen meer gebeurt dan gebruikelijk, ontstaan er pieken in de grafiek die het beeld vertekenen. Op weekenddagen kan de vertraging extra groot zijn.

Verder overleden in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen vorige week 60 procent meer mensen dan normaal. De oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is daarmee verder gedaald, concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers tot en met eind april.

Coronacijfers van 1 mei NOS/Harm Kersten

Zorgpersoneel

Gisteren werd bekend dat er 14.000 zorgmedewerkers zijn van wie bekend is dat ze het coronavirus hebben of hebben gehad. Van de zorgmedewerkers werden er 458 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 8 procent van alle mensen tussen de 18 en 69 die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis werden opgenomen: in totaal waren dat er 5491. Negen zorgmedewerkers zijn tot dusver aan het coronavirus overleden; zes van hen hadden al gezondheidsproblemen.

STER reclame