Een derde van de mensen van wie bekend is dat ze het coronavirus hebben of hebben gehad, werkt in de zorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn 13.884 zorgmedewerkers positief getest op het virus. Het gaat zowel om ziekenhuispersoneel als om mensen die bijvoorbeeld in de thuiszorg of de verpleeghuiszorg werken.

Het totale aantal geteste coronagevallen bedraagt 39.316. Van de bevestigde coronadragers van 18 tot en met 69 jaar werkt zelfs 54 procent in de zorg. Het RIVM tekent hierbij aan dat zorgmedewerkers sneller worden getest dan anderen, namelijk al bij lichte klachten.

Niet-zorgmedewerkers worden pas getest bij opname in het ziekenhuis of een verhoogd risico. Aan het hoge percentage zorgmedewerkers kunnen dus niet al te veel conclusies worden verbonden.

Corona in de zorg en daarbuiten NOS/Harm Kersten

Van de zorgmedewerkers werden er 458 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 8 procent van alle mensen tussen de 18 en 69 die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis werden opgenomen: in totaal waren dat er 5491.

Negen zorgmedewerkers zijn tot dusver aan het coronavirus overleden; zes van hen hadden al gezondheidsproblemen. Bij drie van hen is nog niet zeker of er andere gezondheidsproblemen waren. Van alle sterfgevallen tot en met 69 jaar waarbij bekend was dat het om een coronapatiënt gaat, ging het in 1,6% van de gevallen om een zorgmedewerker.

Volgens het RIVM is niet vast te stellen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk of ergens anders hebben opgelopen.

4795 doden

Het totale aantal doden door het coronavirus is met 84 gestegen. Dat zijn er een stuk minder dan gisteren, toen er 145 nieuwe doden werden gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 4795 mensen overleden van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

IC-cijfers 30 april NOS

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 84 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Gisteren waren dat er nog 76. In totaal zijn er nu 10.769 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Overigens telt het RIVM alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS publiceerde eind vorige week cijfers die een indruk geven van het mogelijke aantal 'verborgen' coronadoden. Daarbij blijkt dat het aantal doden ongeveer twee keer oger is dan door het RIVM wordt gemeld.

Het gaat bij deze totale 'oversterfte' vooral om mensen die overlijden buiten het ziekenhuis, zoals in verpleeghuizen. Die werden tot dusver nauwelijks getest en dus ook niet meegeteld als coronaslachtoffer.

Intensive care

Op de intensive care blijft het aantal coronapatiënten dalen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nu 783, 21 minder dan gisteren. Die afname is minder groot dan het gemiddelde van de afgelopen twee weken, dat op 30 per dag lag.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg is desondanks nog steeds tevreden en noemt de afname 'in lijn met de verwachting'. Het verschil in drukte op de intensive care tussen regio's neemt ook af, aldus Ernst Kuipers van die organisatie.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei eerder dat de landelijke maatregelen pas versoepeld kunnen worden als er minder dan 700 coronapatiënten op de IC liggen. In dat geval is het personeel op de IC's niet langer overbelast en kunnen ook operaties van niet-covid-patiënten weer echt op gang komen.

IC-cijfers NOS/Harm Kersten

STER reclame