NOS NieuwsAangepast

Meeste scholen hebben alle leerlingen in beeld, toch met 5200 geen contact

De meeste basisscholen en middelbare scholen weten waar al hun leerlingen zijn, maar met 5200 leerlingen is er geen contact. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders. Op ruim 20 procent van de scholen weten schoolleiders van sommige leerlingen niet waar ze zijn, bijna 80 procent van de scholen heeft wel alle leerlingen in beeld.

Op de scholen die de leerlingen niet in beeld hebben, gaat het om gemiddeld vier kinderen. In veel gevallen zijn het leden van één gezin en soms gaat het om vluchtelingengezinnen, die ook in normale tijden soms zomaar verdwijnen.

"Scholen hebben vaak veel gedaan om het contact tot stand te brengen, zoals bellen, mailen, appen, langsgaan en het bezorgen van brieven in allerlei talen", zegt Petra van Haren van de AVS. "Als dat allemaal niet lukt, wordt de hulp van de gemeente of leerplichtambtenaar ingeschakeld, niet zozeer om te beboeten, maar om het contact te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen."

Eerder zei de PO-Raad, de belangenbehartiger van basisschoolbesturen, dat het scholen en gemeenten niet lukt om in contact te komen met ruim 7000 basisschoolleerlingen.

In een reactie noemt minister Slob ieder kind dat niet in beeld is bij de scholen er een te veel. Hij wijst er overigens op dat de aantallen eerst hoger waren, en dat de huisbezoeken door sommige scholen en de inzet van leerplichtambtenaren en opsporingsambtenaren hun vruchten afwerpen. "Mijn oproep aan hen is daar echt mee te blijven doorgaan."

Speciale app voor melding mishandeling

Op een gemiddelde school zitten in normale tijden 296 leerlingen. Nu zijn dat er gemiddeld 17. Dat zijn leerlingen met ouders die een vitaal beroep hebben, leerlingen in kwetsbare posities of leerlingen die om een andere reden op school zijn. De AVS constateert dat er gemiddeld per school ook 14 kwetsbare leerlingen thuiszitten.

In de afgelopen twee weken deden schoolleiders gemiddeld één keer een melding bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is voor 74 procent van hen evenveel als normaal, voor 14 procent meer en voor 12 procent minder.

Om de melding makkelijker te maken, komt de Beweging tegen Kindermishandeling vandaag samen met de AVS met een speciale app 'meldcode kindermishandeling'. "Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus bieden we zowel schoolleiders als leraren de mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling digitaal te melden", zegt Van Haren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl