NOS Nieuws

'Maatregelen tegen verspreiding coronavirus voorkomen tienduizenden doden'

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

De coronamaatregelen die in veel landen zijn genomen hebben volgens berekeningen van een onderzoeksgroep van het prominente Londense Imperial College tienduizenden doden voorkomen. Door de maatregelen, variërend van het vrijwel stilleggen van het publieke leven tot mildere vormen van vrijheidsbeperking, verspreidt het virus zich minder snel dan zonder die maatregelen. Daardoor worden nu minder mensen ziek en ook minder mensen zo ernstig ziek dat ze overlijden.

De onderzoekers van het Imperial College hebben gekeken naar elf Noord- en West-Europese landen waaronder Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk en de Scandinavische landen. Nederland is niet meegenomen in het onderzoek. De onderzochte landen hebben in veel gevallen vergelijkbare maatregelen genomen om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te beheersen.

De studie richt zich op het effect van andere dan gezondheidsmaatregelen. Het gaat om afstand houden, het sluiten van scholen, cafés, theaters en bioscopen, het verbieden van bijeenkomsten en dergelijke.

Nieuw rekenmodel

Op basis van een nieuw model berekenen de wetenschappers dat in de elf onderzochte landen door de genomen maatregelen tussen de 21.000 en de 120.000 sterfgevallen voorkomen zijn. De grote marge zit hem in de onzekere aannames die worden gedaan. Zo gaan de onderzoekers ervan uit dat het sluiten van de scholen in alle landen precies hetzelfde effect heeft, net als het sluiten van cafés en restaurants. Maar dat is niet gezegd.

Ook de mate waarin mensen de genomen maatregelen respecteren is niet per se overal hetzelfde en kan ook binnen een land uiteenlopen naarmate het allemaal langer duurt.

De onderzoekers verklaren het effect van de maatregelen die regeringen in alle landen hebben genomen door de daling van de besmettingsgraad. Aanvankelijk besmette elke patiënt ruim twee andere mensen. Dat aantal is door de strenge maatregelen nu minder.

Als een patiënt meer dan een andere persoon besmet neemt de omvang van de uitbraak toe. Besmet een Covid-patiënt minder dan één ander, dan daalt het aantal infectiegevallen en dooft de uitbraak langzaam uit. Verschillende landen waaronder Italië, zouden nu in die fase aangeland zijn. Bij die vaststelling is door alle onzekerheden wel voorzichtigheid geboden.

Veertig miljoen

Hetzelfde Imperial College publiceerde eerder al een schatting van het aantal doden als er in de hele wereld geen maatregelen zouden zijn genomen. Dat zou dan zijn opgelopen tot meer 40 miljoen, een aantal dat in de buurt komt van het totale aantal slachtoffers van de Spaanse griep in 1918 en 1919.

In die tijd was er net de Eerste Wereldoorlog achter de rug en de toenmalige gezondheidszorg is niet te vergelijken met de huidige. Destijds was er bijvoorbeeld nog geen antibiotica beschikbaar die patiënten nu vaak krijgen om hen te beschermen tegen bijkomende bacteriële longontstekingen.

Hoe eerder strenge maatregelen - afstand houden, sluiting van publieke gelegenheden, verbieden van bijeenkomsten - worden genomen, hoe lager het uiteindelijke dodental van de corona-uitbraak uitpakt volgens de rekenmeesters van het Londense instituut. Dat kan uiteindelijk volgens de onderzoekers wereldwijd vele miljoenen doden schelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl