NOS Nieuws

Vreemdelingen vrijgelaten uit detentie vanwege coronacrisis

Nederland heeft een aantal mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie omdat ze vanwege de wereldwijde coronacrisis niet snel kunnen worden uitgezet. Ze mogen op juridische gronden niet langer worden vastgehouden.

De uitzetting van vreemdelingen die hier niet langer mogen blijven, verloopt moeizaam doordat veel landen hun grenzen hebben gesloten. Er is dus vaak geen zicht op "uitzetting op een redelijke termijn", wat juridisch wordt vereist om hen in bewaring te houden.

Hoeveel mensen zijn vrijgelaten uit de vreemdelingenbewaring is onbekend. Wel laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten dat er op 31 januari 460 mensen in vreemdelingendetentie zaten en nu zo'n 330.

Reisdocumenten

Niet iedereen wordt vrijgelaten, omdat in sommige gevallen een vreemdeling nog wel kan vertrekken. Bijvoorbeeld als hij of zij geldige reisdocumenten heeft en als er nog vluchtmogelijkheden zijn naar het betreffende land.

Per geval wordt een afweging gemaakt of iemand in bewaring moet blijven. Wie wordt vrijgelaten, komt in principe op straat te staan. Een andere optie is om de vreemdeling tijdelijk naar een asielzoekerscentrum of de 'noodonderdaklocatie' in de provincie Groningen te sturen.

Vreemdelingen die een straf moeten uitzitten, blijven in bewaring. Dat geldt ook voor asielzoekers die in hun land van herkomst verdacht worden van een misdrijf en overlastgevende vreemdelingen.

Vreemdelingen-advocaat Martijn Spapens heeft geprobeerd via de rechtbank de vrijlating af te dwingen van een Marokkaanse cliënt in vreemdelingenbewaring. Maar de rechter oordeelde vandaag dat het sluiten van het luchtruim maar een tijdelijke belemmering is, die "niet meebrengt dat het zicht op uitzetting naar Marokko thans ontbreekt". De rechter sluit overigens niet uit dat het oordeel op een ander moment anders kan zijn, vanwege de snelle ontwikkelingen.

Noodonderdak

Onder de mensen die zijn vrijgelaten uit vreemdelingendetentie zijn zeker tien 'Dublin-claimanten'. Dat zijn vreemdelingen die al eerder ergens anders in Europa zijn geregistreerd of asiel hebben aangevraagd.

Zij komen in principe niet in aanmerking voor behandeling van hun asielprocedure in Nederland en moeten terug naar dat eerste land. Omdat zij wel recht hebben op onderdak is dat voor hen wel geregeld.

De tien zijn overgeplaatst naar de noodonderdaklocatie in een kazerne in het Groningse Zoutkamp. Daar kunnen sinds twee weken asielzoekers terecht die niet meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen aankloppen. Dat is dicht vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag zaten in de noodonderdaklocatie 130 vreemdelingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl