Controle bij aanmeldcentrum Ter Apel Martijn Klungel/RTV Noord

Er komt toch noodopvang voor asielzoekers die zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel melden. Waar die opvang komt is nog onbekend, maar de mensen zullen waarschijnlijk worden ondergebracht in tenten en paviljoens. Ook krijgen degenen die vandaag tevergeefs aanklopten in Ter Apel vannacht toch nog onderdak in het centrum.

Gisteren maakte staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bekend dat het aanmeldcentrum vandaag wordt gesloten. Dat besluit was genomen om te voorkomen dat mensen het coronavirus in de opvang binnenbrengen. Daarom zijn de mensen die vandaag arriveerden, weggestuurd bij de poort.

Door toch noodopvang te regelen wordt voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan. Maar ook anderen kunnen noodopvang krijgen. Er is achter de schermen veel druk op het ministerie uitgeoefend door gemeenten met bed-, bad- en brood-locaties. Zij vreesden deze mensen op te moeten vangen, met alle risico's van dien.

'Beperkte aantallen'

Broekers-Knol zegt te verwachten dat er maar een beperkt aantal mensen opgevangen hoeven te worden, omdat de instroom van asielzoekers de afgelopen weken al gestaag is afgenomen. Dat blijkt overigens niet uit de cijfers van het COA, dat verantwoordelijk is voor de asielopvang. Afgelopen week meldden zich nog 634 mensen in Ter Apel, de week daarvoor ging het om 573 vreemdelingen.

Eén van de maatregelen is dus het sluiten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. En dat blijft ook zo. Vreemdelingen die nu in Nederland aankomen, kunnen hierdoor niet meer tot de asielprocedures en COA-opvang worden toegelaten. Er komt geen identificatieproces en ze zullen niet worden gehoord door de IND.

STER reclame