Een stel met kinderen op de negen maanden beurs in de Amsterdamse RAI
NOS NieuwsAangepast

Traditionele rolverdeling in huishoudens is hardnekkig

Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Dat is een van de conclusies van een studie van het CBS, waarbij twee generaties dertigers met elkaar zijn vergeleken: een groep die in de jaren 80 dertig was, naast een groep uit 2010.

Uit die vergelijking blijkt dat vooral jonge moeders in verhouding vaker en langer zijn gaan werken, maar dan wel in deeltijd. Onder mannen zijn er op deze punten nauwelijks veranderingen, ook niet voor werkende vaders, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag.

"Zodra er zorgtaken komen, gaan de partners met elkaar in gesprek en lijken ze het een prima verdeling te vinden als de vrouw iets minder gaat werken en meer voor de kinderen zorgt. Ook bij mantelzorg wordt vaker naar de vrouw gekeken." Bij de keuze speelt het inkomen volgens Traag een belangrijke rol: wie het minst inbrengt, gaat minder werken. Dat kost het minste geld.

Jonge kinderen

Vrouwen zijn wel steeds hoger opgeleid, zelfs hoger dan mannen. En ze kiezen tegenwoordig vaker dan vroeger voor juridische of economische banen. Toch zijn ze nog altijd oververtegenwoordigd op het terrein van zorg en maatschappij in vergelijking met mannen. Ook in technische banen zijn veel meer mannen te vinden.

Het traditionele rolmodel blijkt hardnekkig. Een aanzienlijk deel van de mannen en vrouwen is nog altijd van mening dat zorgtaken meer bij een vrouw passen dan bij een man, vooral wanneer het gaat om jonge kinderen.

Geen stimulans

En daar lijkt ook op afzienbare termijn geen verandering in te komen. Bij het onderzoek van Tanja Traag zijn ook jongeren tussen 12 en 25 jaar ondervraagd. "Ook voor de jongste generaties meisjes geldt dat zij, als ze denken aan een gezin met kinderen, aanzienlijk minder uren verwachten te gaan werken dan wanneer ze geen kinderen hebben. En hoewel jongens ook denken dat ze iets minder gaan werken als er kinderen komen, is dat lang niet zo veel als bij de meisjes."

"Partners met kinderen lijken de verdeling prima te vinden, zolang iedereen kan blijven doen wat hij of zij wil en de kinderen goed verzorgd worden", stelt Traag. "In die zin lijkt er geen stimulans te zijn om de rolverdeling drastisch te veranderen. Vrouwen én mannen vinden gelijkwaardigheid wel belangrijk, maar niet in strikte financiële zin. Beiden moeten evenveel bijdragen aan het gezin, waarbij de zorgtaak even zwaar meeweegt als de inbreng van inkomen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl