Leerlingen halen hun nieuwe boeken op ANP

Het is onzeker of de plannen voor de nieuwe lesstof in het Nederlandse onderwijs doorgaan. Coalitiepartijen D66 en CDA en oppositiepartijen SP en PVV vinden dat minister Slob van Onderwijs moet stoppen met het uitwerken van de voorstellen van een belangrijke adviescommissie, curriculum.nu genoemd.

"De plannen, bouwstenen genoemd, zijn net een emmer met Lego", constateerde D66-Kamerlid Van Meenen in het Kamerdebat over de verplichte lesstof voor alle Nederlandse leerlingen. Hij vindt dat het anders moet.

'Meer, meer, niets minder'

Al jaren wordt geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de vraag wat Nederlandse leerlingen op de basisschool en de middelbare school precies moeten weten. In oktober vorig jaar presenteerde curriculum.nu, een groep van zo'n 150 leraren en schoolleiders, een lange lijst voorstellen over niet alleen rekenen en taal, maar ook over bijvoorbeeld sport, natuur, burgerschap en kunst. De commissie erkent dat de plannen niet altijd concreet zijn en noemt het zelf ook bouwstenen.

Bijna alle partijen zijn bezorgd en kritisch over de overladenheid van de voorstellen. Leraren kampen al met werkdruk. "Hier is geen draagvlak voor, het is alleen maar meer, meer, niets minder", zegt SP-Kamerlid Kwint.

Moeras

Minister Slob wil de "bouwstenen" voor de zomer uitwerken tot concretere voorstellen, met betrokkenheid van leraren en een wetenschappelijke commissie. De coalitiepartijen D66 en CDA, gesteund door PVV en de SP zijn tegen; met het curriculum.nu in de huidige vorm moet worden gestopt en een commissie van deskundigen moet verder met een minder uiteenlopende aanpak.

CDA-Kamerlid Rog: "We willen geen ingewikkelde bouwstenen, maar aandacht voor Nederlands, wiskunde en de moderne talen Engels, Duits en Frans." Het feit dat Slob er toch mee wil doorgaan, al is het dan met enkele aanpassingen, valt verkeerd. "We kunnen het beter stoppen op deze manier", sneerde D66'er Van Meenen. "We worden geleid naar iets wat we niet willen. We komen in een moeras terecht."

Geen recht

Minister Slob reageerde geïrriteerd. Hij vindt dat hij goed luistert naar de wensen van de Tweede Kamer en veel werk maakt van het verbinden van alle verschillende partijen met tegenstrijdige meningen. "Als wordt gezegd dat ik niet luister, dan wordt mij geen recht gedaan."

Het debat wordt over enkele weken voortgezet en dan zal duidelijk worden of de vier kritische partijen een meerderheid vinden om Slob's aanpak te stoppen.

STER reclame