NOS NieuwsAangepast

Gebruik van cannabis fors gestegen

In 2018 gebruikten zo'n 220.000 volwassenen in Nederland (bijna) elke dag cannabis. Een jaar ervoor waren dat er nog maar 140.000, staat in de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In 2018 zei ongeveer een kwart van de volwassen bevolking ooit ervaring te hebben opgedaan met cannabis. Ook dat is een stijging, maar volgens de onderzoekers is het te vroeg om van een trend te spreken.

In de monitor staat verder dat het gebruik van cocaïne, ecstasy en amfetamine aanzienlijk lager ligt dan van cannabis, maar wel ruim boven het Europees gemiddelde. Het percentage volwassenen dat ooit cocaïne heeft gebruikt, steeg van 4,3 in 2015 naar 5,4 in 2018.

Verbod op lachgas

Ook het gebruik van lachgas nam toe. In Amsterdam steeg het aantal cafébezoekers dat ervaring had met lachgas van 46 procent in 2014 naar 62 procent in 2018.

In 2018 overleden 224 mensen aan de directe gevolgen van drugsgebruik. Dat zijn er 38 minder dan in 2017. Het percentage overmatige drinkers (mannen die meer dan 21 glazen en vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken) was 8,2. Dat is lager dan in de jaren ervoor. In 2018 rookte 22,4 procent van de volwassenen; ook dat zijn er minder dan enkele jaren eerder (25,7 procent in 2014).

Volgens staatssecretaris Blokhuis bevestigen deze cijfers dat er nog veel nodig is om de trends in het drugsgebruik te keren. Hij heeft daarvoor al diverse maatregelen genomen. Eind vorig jaar kondigde hij een verbod aan op het recreatief gebruik van lachgas.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl