NOS

Minister Van Veldhoven heeft haar excuses aangeboden voor de problemen rond de PFAS-normen vorig jaar. Enige tijd gold een zeer scherpe norm voor PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk, vervuilend en niet afbreekbaar zijn. Daar hadden veel bouwbedrijven en grondverzetsbedrijven last van: er kwamen projecten stil te liggen. Later versoepelde het kabinet de norm.

Naar aanleiding van een oproep van de PVV erkende Van Veldhoven in de Tweede Kamer dat de communicatie aanvankelijk beter had gekund. "We hebben onvoldoende met de sector doorgesproken welke ruimte het tijdelijk handelingskader nou precies bood". In dat handelingskader staat hoe moet worden omgegaan met grond die met PFAS is vervuild. "De onduidelijkheid over wat er wel kon, heeft ervoor gezorgd dat dingen onnodig stil lagen. Ik baal daar enorm van."

Ze voegde eraan toe dat ze daar ruiterlijk sorry voor wil zeggen: "Wij zullen als departement best steken hebben laten vallen". Van Veldhoven zei ook dat het beter ging toen de norm later werd versoepeld. Die versoepeling heeft ze eerst aan de sector voorgelegd, om te toetsen of wat er stond begrijpelijk was. "Het moet niet alleen technisch kloppen, maar we moeten ervoor zorgen dat we allemaal weten waar het over gaat."

Geen financiële gevolgen

PVV-Kamerlid Van Aalst eiste na de excuses van Van Veldhoven "boter bij de vis": hij vindt dat getroffen ondernemers compensatie moeten krijgen. De minister voelt daar niets voor. "Het hoeft niet altijd zo te zijn dat aan excuses financiële gevolgen zitten." Ze voegde eraan toe dat bedrijven die dat nodig hebben gebruik kunnen maken van een 'borgstellingsregeling' van de overheid. De minister wil ook met het UWV praten over eventuele werktijdverkorting.

De uitspraken van Van Veldhoven in de Tweede Kamer staan los van de eisen van protesterende boeren, vandaag in Den Haag. Die wilden excuses van premier Rutte en minister Schouten voor het landbouwbeleid van de afgelopen jaren, maar kregen die niet.

STER reclame