Rollen staal voor de productie van een auto bij een autofabrikant
NOS Nieuws

Gezondheidsraad verplicht ijzergieterijen tot preventieve maatregelen

De Gezondheidsraad classificeert stoffen die vrijkomen bij het gieten van ijzer en staal voortaan in de gevarencategorie 1A. Dat is de hoogste categorie voor emissies waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn voor de mens. Daarnaast veroorzaken de stoffen volgens de Gezondheidsraad mogelijk ook erfelijke mutaties in de geslachtscellen.

Door de 1A-classificatie zijn werkgevers voortaan verplicht om beschermende maatregelen te nemen voor hun medewerkers.

De Gezondheidsraad doet doorlopend onderzoek naar gevaarlijke stoffen op het werk en houdt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een lijst bij van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke werkprocessen. Die wordt ieder half jaar bijgewerkt. De stoffen worden ingedeeld volgens een classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

Voor stoffen die in verband worden gebracht met kanker zijn er twee categorieën. Categorie 2 is voor stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn en categorie 1 gaat om stoffen die kanker veroorzaken bij mensen (1A) of dieren (1B).

'Potentieel veel risico'

Het werk in ijzer- staalgieterijen "is een van de processen die potentieel echt veel risico met zich meebrengen", zegt Lilian Jansen van SZW. Volgens Jansen nemen veel bedrijven al beschermende maatregelen, "maar door deze classificatie wordt het ook echt verplicht gesteld".

Onder het gieten van ijzer en staal verstaat de Gezondheidsraad het hele proces van het maken van mallen, tot het gieten, koelen en afwerken. De producten die bij gieterijen worden gemaakt zijn bestemd voor onder andere de auto- en scheepvaartindustrie en de verpakkingsindustrie.

In Nederland werken volgens SZW enkele duizenden mensen in staal- en ijzergieterijen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl