NOS NieuwsAangepast

Lagere schatting aantal dementerenden in Europa tot 2050

Het aantal Europeanen met dementie zal de komende dertig jaar waarschijnlijk minder toenemen dan gevreesd werd. Dat staat in een analyse van eerdere dementie-studies en demografische gegevens door de non-gouvernementele organisatie Alzheimer Europa. Op grond van de laatst beschikbare gegevens komt die organisatie tot een schatting van het huidige aantal dementiepatiënten in Europa die zo'n tien procent lager ligt dan in 2008 gedacht.

Dat neemt niet weg dat het aantal dementerenden de komende dertig jaar waarschijnlijk flink zal toenemen. Alzheimer Europa gaat uit van een verdubbeling van het aantal mensen met dementie tot 18,8 miljoen in 2050.

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc in Nijmegen vindt de studie geschikt om een beeld te geven van de toename van Alzheimer in heel Europa, al zegt hij wel dat het gaat "om een voorspelling met een bepaalde mate van onzekerheid".

Nederland

Volgens de schattingen van Alzheimer Europa zal Nederland in 2050 relatief veel dementerenden hebben: meer dan een half miljoen, ruim 3 procent van de bevolking. Nu is dat nog zo'n anderhalf procent.

Olde Rikkert vindt de informatie per land niet heel betrouwbaar. "Er is voor Nederland weinig land-specifieke informatie opgenomen, enkel cijfers over de demografie en de vergrijzing. De studie neemt dus niets mee over ons zorgsysteem en onze leefstijl en de verschillen daarin met andere landen, terwijl dat een grote rol kan spelen."

Volgens de onderzoekers zullen samenlevingen zich moeten gaan aanpassen om in de toekomst de juiste zorg te kunnen gaan geven aan de groeiende groep oudere patiënten met dementie.

Charlotte Teunissen, hoogleraar neurochemie aan het Amsterdam UMC, is niet verrast door de voorspelling van Alzheimer Europa. "Een verdubbeling werd al vaker genoemd", zegt ze. "Maar we moeten over dertig jaar toch dubbel zoveel mensen als nu de juiste zorg weten te bieden, en dat er terwijl er dan minder jonge mensen zijn om de zorg te verlenen."

'Preventie werkt'

Peter Paul De Deyn, directeur van het Alzheimer Research Centrum Groningen, noemt het rapport "de best mogelijke analyse van bestaande dementie-onderzoek". Dat er straks sprake is van een verdubbeling van het aantal dementeren en niet van een nog hogere stijging, laat volgens hem zien dat de inzet op preventie van dementie zijn vruchten afwerpt.

"We weten de levensstijl van steeds meer mensen in positieve zin te veranderen: minder roken en alcohol en meer beweging voornamelijk. Dat leidt tot minder hart- en vaatziekten en daarmee ook tot minder dementie, want die twee zijn met elkaar verbonden", zegt De Deyn.

Dat de verbeterde preventie toch niet genoeg is om de opmars van dementie te stoppen, hangt samen met vergrijzing. Om die reden zullen het vergrijzende Italië, Spanje, Griekenland en Portugal in 2050 met 4 procent het hoogste percentage dementerenden hebben, staat in het rapport.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl