NOS Nieuws

CIDI telt fors meer antisemitische incidenten

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen, zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). In 2019 werden er 182 gevallen van discriminatie geregistreerd. In de dertig jaar dat het centrum de Monitor Antisemitische Incidenten bijhoudt, werden er nog nooit zoveel incidenten gemeld.

De 182 incidenten betekenen een toename van 35 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Er werd vooral vaker gescholden: het aantal scheldpartijen steeg van 18 in 2018 naar 44 in 2019. Van fysiek geweld met een antisemitisch motief was het afgelopen jaar twee keer sprake, in 2018 één keer.

Antisemitische uitingen op internet zijn door het CIDI niet meegeteld, maar het centrum maakt zich er wel zorgen over. "Nog steeds ondernemen socialemediabedrijven te weinig actie tegen antisemitische en andere racistische uitingen op hun platforms."

'Verband ontbreekt'

In piekjaar 2014 werden door het CIDI 171 antisemitische incidenten geteld. "Destijds was de stijging van antisemitisme gerelateerd aan het oplaaien van het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza. Een dergelijk verband ontbreekt in 2019", zegt het centrum.

Daarna nam het aantal incidenten af naar 126 in 2015 en 109 in 2016. In de jaren daarna nam het aantal steeds toe.

Het CIDI vreest dat de gemelde incidenten het topje van de ijsberg zijn. "Wat de stijging des te schrijnender maakt, is dat slachtoffers van antisemitisme slechts zelden aangifte doen bij de politie, omdat zij vrezen dat aangifte tot niets leidt."

Eerder spraken we Anne-Maria. Zij is joods en krijgt geregeld met vooroordelen te maken, vertelt ze:

Anne-Maria is joods: 'Sommige mensen denken dat ik een demon ben'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl