In Emmeloord kwam een dak van een flat deels naar beneden ANP

Storm Ciara heeft volgens een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars voor zo'n 150 miljoen euro schade aangericht. Omdat nog niet alle schadeclaims zijn ingediend en van sommige claims niet duidelijk is hoe groot de schade is, verwachten de verzekeraars dat het bedrag nog zal oplopen.

Bij de verschillende verzekeraars kwamen vooral meldingen binnen van schade aan huizen en auto's. "Verzekeraars waren er op voorbereid dat er vanuit het hele land schademeldingen zouden binnenkomen", zegt directeur Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

"Dat is ook gebeurd, maar Ciara heeft gelukkig minder schade aangericht dan de januaristorm in 2018." Toen kwam het schadebedrag uit op 450 miljoen euro.

Op veel plekken in Nederland schade door Ciara

"De storm van afgelopen weekend was minder heftig, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsdiensten en verzekeraars."

De bond heeft niet alleen gekeken naar de schades van zondag toen de storm op haar hoogtepunt was. "Ook maandag was er in het grootste deel van het land nog sprake van flinke windstoten", aldus Weurding. "De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die zondag door windstoten los zijn getrild, kunnen maandag alsnog van het dak waaien."

STER reclame