NOS Nieuws

Strengere regels voor landen die bij de EU willen

De spelregels voor landen die lid willen worden van de EU veranderen. Als landen zich niet aan de afspraken houden, dan kan het proces worden stilgelegd of zelfs teruggedraaid. Ook kan de geldkraan worden dichtgedraaid.

Op verzoek van onder meer Nederland en Frankrijk presenteerde de Europese Commissie vandaag de nieuwe richtlijnen. Die gaan alleen over landen die in de toekomst lid willen worden.

In het verleden onderhandelde de EU volgens een strak spoorboekje met landen die wilden toetreden. Als gesprekken over bijvoorbeeld de rechtsstaat of de democratie waren afgelopen, dan kon daar niet meer op teruggekomen worden. Ook niet als de situatie verslechterde.

Democratie en rechtsstaat

Vanaf nu wordt eerst gesproken over hervorming van de rechtsstaat, democratische instellingen en de economie, daarna komen pas andere onderwerpen als landbouw, milieu en buitenlands beleid aan de orde.

De EU onderhandelt momenteel met Servië en Montenegro over een lidmaatschap. De nieuwe richtlijnen hebben geen invloed op die gesprekken, omdat ze al bezig waren. De onderhandelingen met Turkije liggen al geruime tijd stil.

Nederland en Frankrijk blokkeerden vorig jaar toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Frankrijk wilde eerst een discussie over de hervorming van de procedure, en Nederland wilde dat de landen meer deden aan corruptie en de rechtsstaat.

Deze maand komt er een nieuwe beoordeling van de Europese Commissie over de twee Balkanlanden. Dit voorjaar moeten de ministers van Buitenlandse Zaken een besluit nemen over nieuwe onderhandelingen, die volgens de nieuwe spelregels gevoerd moeten worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl