ANP

Of Albanië en Noord-Macedonië kunnen starten met de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap, hangt af van het Nederlandse parlement. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitbreiding van de Europese Unie met Albanië en Noord-Macedonië.

Beide landen trekken al jaren samen op om toe te treden tot de Europese Unie, maar worden tot nu toe steeds in de wacht gezet. Vooral Nederland is van mening dat de landen - met name Albanië - nog niet klaar zijn om toe te treden.

Toetreden tot de Europese Unie, hoe werkt dat eigenlijk? Wij maakten een stappenplan voor je:

Voorheen was ook Duitsland tegen het starten van de toetredingsonderhandelingen, maar het Duitse parlement heeft onlangs besloten om toch in te stemmen met gesprekken. Hiervoor moeten Albanië en Noord-Macedonië wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het beter laten functioneren van de rechtbanken en het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit.

Volgens Bert van Slooten, correspondent in Brussel, zijn dit dezelfde voorwaarden die Nederland stelt. Toch weet hij niet of het debat vandaag zal leiden tot dezelfde uitkomst. "Het blijft natuurlijk een grote stap voor Nederland om ineens in te stemmen met toetredingsgesprekken."

Corruptie en misdaad

Het belangrijkste argument van Nederland om niet in te stemmen met onderhandelingsgesprekken is de corruptie en georganiseerde misdaad in Albanië en Noord-Macedonië. "Stel dat een Nederlands bedrijf handel gaat drijven in die landen, dan wil je natuurlijk niet te maken krijgen met bijvoorbeeld omkoping", legt Van Slooten uit.

Voorstanders van het openen van onderhandelingen - zoals Italië, Oostenrijk en veel Oost-Europese landen - zijn juist van mening dat ze Albanië en Noord-Macedonië beter kunnen sturen als ze lid zijn van de Europese Unie. Daarnaast zijn de voorstanders ook bang voor Russische invloedssferen, legt Van Slooten uit. "Rusland investeert veel geld in deze landen. EU-lidstaten zijn bang dat de Russen zo steeds meer invloed krijgen en de boel gaan destabiliseren." Om die Russische invloed te beperken, willen de voorstanders Albanië en Noord-Macedonië bij de Europese Unie trekken.

Zowel Albanië als Noord-Macedonië timmeren hard aan de weg om te voldoen aan de eisen die de EU stelt. Vooral Noord-Macedonië doet het goed. Het land veranderde begin dit jaar de naam van Macedonië in de Republiek Noord-Macedonië. Dit was een compromis in een jarenlange strijd met Griekenland. Dat land drong aan op een nieuwe naam, omdat een provincie in Noord-Griekenland ook Macedonië heet. Deze naamsverandering was een belangrijke voorwaarde voor toetreding tot de EU. Daarnaast is het land bezig met het bestrijden van corruptie.

Ook de Albanese regering pakt corruptie en de georganiseerde misdaad hard aan. Zo onderzocht de regering afgelopen maanden alle rechters in het land. Ze moesten hun bankrekeningen laten zien en hun onroerend goed opgeven. Rechters die niet goed konden verklaren waarom ze hoge bedragen op hun rekening hadden of meerdere huizen bezaten, werden geschorst. Inmiddels zijn er 200 rechters veroordeeld en komt bijna 60 procent niet meer terug vanwege corruptie in het verleden.

Na het debat van vandaag zal Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse oordeel uitspreken in de EU-vergadering in Luxemburg aankomend weekend. Daarna wordt pas officieel een besluit genomen over de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de Europese Unie.

STER reclame