ANP

Woningcorporaties slagen er nog steeds niet in om voldoende nieuwe woningen te bouwen. Dat blijkt uit een rapport van de Autoriteit woningcorporaties, onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de woningcorporaties in 2017 en 2018 gemiddeld slechts 62 procent van hun plannen voor nieuwbouw wist af te ronden. Een duidelijke oorzaak daarvoor geeft het rapport niet. "Te optimistische planningen, tegenvallers bij aanbestedingen, snelle bouwkostenstijgingen of nog andere oorzaken kunnen een rol spelen."

Directeur Kees van Nieuwamerongen vindt het zorgwekkend dat niet alle bouwambities worden gerealiseerd. "Daardoor komen er voor nieuwe huurders of doorstromers te weinig woningen beschikbaar."

Verbazing

In een interview in Trouw zegt hij dat geld niet het probleem is. "We staan met verbazing te kijken dat er geld is, dat corporaties kunnen bouwen en dat het toch niet gebeurt." De krant noemt als mogelijke oorzaken de gestegen bouwkosten, gemeenten die grond langzaam vrijgeven en de crises met stikstof en de chemische stof pfas in de grond.

In het rapport staat verder dat de corporaties in 2018 zo'n 14.350 nieuwe woningen bouwden en er 180.000 sociale huurwoningen zijn toegewezen aan nieuwe huurders.

Meer plannen maken

Minister Van Veldhoven voor Wonen roept corporaties op meer bouwplannen te maken: "Het is zorgelijk dat het woningcorporaties jaar op jaar niet lukt om hun planning qua nieuwbouw van huizen te halen." Ze noemt bouwen een topprioriteit. "Er kan een goede reden zijn waarom een project afvalt, maar in de hoeveelheid plannen moet daar rekening mee gehouden worden."

Ze laat weten dat ze met de sector en gemeenten om tafel wil om meer afspraken te maken en belemmeringen weg te nemen. Ook zegt Van Veldhoven dat het kabinet dit jaar 2 miljard euro beschikbaar heeft gesteld om woningbouw te versnellen.

Heffing

Corporatiekoepel Aedes noemt het in een reactie "prima" dat de minister maximale inzet voor nieuwbouw vraagt, maar roept tegelijkertijd op om de belastingen te verlagen. "Het kabinet is zelf verantwoordelijk voor de grootste belemmering voor corporaties: de verhuurderheffing."

De woningcorporaties zijn jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan de verhuurderheffing en roepen al langer dat ze ervan af willen. Ook het rapport van de Autoriteit woningcorporatie wijst erop dat de financiële positie van corporaties sinds de invoer van de heffing is verslechterd.

Het tekort aan woningen is al jaren een groot probleem in Nederland. Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 woningen bij komen. Het CBS berekende woensdag dat dit aantal is gehaald, met in totaal 77.000 nieuwe woningen.

De cijfers van de Autoriteit woningcorporaties zijn van een jaar eerder.

STER reclame