Bert Wijbenga ANP

Rotterdam moet hooguit 640 vluchtelingen per jaar toelaten. Dat stelt wethouder Wijbenga van Integratie, die in NRC zegt dat de stad één vluchteling op 1000 inwoners verantwoord kan opnemen. "Ik vind dat promille mooi. Omdat het ook goed te bevatten is." Rotterdam moet nu zo'n 440 statushouders per jaar opvangen.

VVD'er Wijbenga doet zijn uitspraken op persoonlijke titel. Hij vindt dat gemeenten meer te zeggen moeten krijgen over de instroom van vluchtelingen ten opzichte van de huidige situatie, waarin het Rijk elk halfjaar bepaalt hoeveel statushouders gemeenten moeten opnemen.

De grote steden krijgen meer vluchtelingen toegewezen en dat legt volgens Wijbenga druk op sociale woningen, onderwijs en zorg. Hij waarschuwt dat de mogelijkheid tot integratie afhangt van de kans op een baan voor de nieuwkomers en het draagvlak voor hen onder Nederlanders.

Collegestandpunt

De wethouder, die ook locoburgemeester is, wil met zijn pleidooi "een lokale feedback naar de landelijke autoriteiten geven". Wat hem betreft spreekt het volgende kabinet zich uit over een quotum.

Hij zegt dat het hele college beseft dat het inburgeren van vluchtelingen in een grote stad als Rotterdam meer tijd en geld kost, en moeilijker is dan wordt erkend. "Dat is een collegestandpunt." Behalve de VVD, D66 en SGP-ChristenUnie zitten ook de linkse partijen GroenLinks en PvdA in het Rotterdamse stadsbestuur.

Rotterdam moest vorig jaar 556 vluchtelingen huisvesten, van wie er bijna 500 daadwerkelijk geplaatst zijn.

Grillig beeld

Wijbenga merkt wel op dat hij zich kan voorstellen dat het kabinet er niet aan wil, dat gemeenten zelf gaan bepalen hoeveel vluchtelingen ze willen opnemen.

"Dan krijg je in iedere gemeenteraad helse discussies over hoeveel en daar komt dan ook iets uit. Dan gaat een wat linksere, progressievere gemeente zeggen: doe maar wat meer. En een wat rechtsere, economisch of conservatief gerichte gemeente gaat misschien zeggen: ga maar laag zitten. Dan krijg je een heel grillig beeld."

STER reclame