De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de gang van zaken bij twee politie-onderdelen. Het gaat om een "oriënterend onderzoek" naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie en de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking. Die horen allebei tot de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

De inspectie meldt dat er signalen zijn binnengekomen over mogelijke misstanden binnen deze onderdelen, onder meer over "onprofessionele werkwijzen". Volgens de inspectie heeft ook de Nationale Politie zelf om onderzoek gevraagd.

NRC schreef anderhalve maand geleden dat een vertrouwenscrisis binnen de Landelijke Eenheid het internationale inlichtingenwerk van de politie ernstig belemmert. Volgens NRC klagen agenten over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie.

Het oriënterend onderzoek van de inspectie begint deze maand. Daarna wordt bekeken waar het definitieve onderzoek zich op zal richten.

STER reclame