ANP

Nederland heeft er een nieuwe ouderenbond bij. Door een fusie van 150 ouderenorganisaties is de Koepel Gepensioneerden naar eigen zeggen nu de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De bond vertegenwoordigt zo'n 300.000 gepensioneerden en senioren.

Onder meer de koepelorganisatie KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zijn samengegaan. De fusie ging per 1 januari in.

De fusie was volgens KNVG en NVOG nodig omdat ouderen te weinig betrokken zijn bij beleidsvorming, bijvoorbeeld over pensioen en AOW. Ook moeten ouderen volgens de bond meer te zeggen krijgen op het gebied van zorg. De nieuwe bond mag in Den Haag in de toekomst vaker aanschuiven. Zo zullen zij ook meebeslissen over het pensioenakkoord.

Ouderenbond ANBO (140.000 leden) en seniorenorganisatie KBO-PCOB (250.000 leden) doen niet mee. Van de 17 miljoen Nederlanders is ongeveer 20 procent 65 jaar of ouder.

STER reclame