NOS NieuwsAangepast

Toch nog vele tientallen afvallers kinderpardon

  • Reinalda Start

    researchredacteur

  • Reinalda Start

    researchredacteur

Defence for Children vreest dat veel kinderen toch nog buiten de boot vallen bij het laatste kinderpardon. De kinderrechtenorganisatie ondersteunt zeker 150 kinderen die zijn afgewezen in hun bezwaarprocedure. Vooral kinderen die langer dan drie maanden buiten het zicht van de Rijksoverheid (Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), IND, COA en de Vreemdelingenpolitie) zijn geweest, lijken achter het net te vissen.

Begin dit jaar sloten de coalitiepartijen een akkoord. Er kwam een kinderpardon voor kinderen die eerder waren afgewezen omdat ze niet hadden meegewerkt aan hun uitzetting. Hoeveel kinderen uiteindelijk toch mogen blijven is nog niet bekend gemaakt, maar zeker niet iedereen. Een eerder aangekondigde Kamerbrief hierover laat nog op zich wachten. Behalve de groep die Defence for Children bijstaat, zijn er nog zo'n 400 kinderen die proberen een verblijfsvergunning te krijgen.

Bij het afkondigen van het akkoord zei toenmalig staatssecretaris van Justitie Mark Harbers dat hij verwachtte dat 90 procent van de kinderen alsnog een vergunning zou krijgen. Dat percentage nam hij later weer terug. Het ging op dat moment over zo'n 700 gezinnen.

Hier vertellen twee kinderen over hun situatie. Op het AZC waren Artur en Ismat buren. Eéntje mag blijven, de andere niet.

Hij mag blijven, zij niet

Het akkoord over het pardon kwam er na een wekenlange actie voor een Armeens gezin in de Bethelkerk in Den Haag. De permanente kerkdienst die daar werd gehouden, moest uitzetting van het in de kerk ondergedoken gezin voorkomen. Vooral de achterban van het CDA en de ChristenUnie roerde zich.

Meewerk-criterium

Beide partijen wisten samen met D66 de VVD zo ver te krijgen dat die partij nog eenmaal akkoord ging met een kinderpardon. De VVD bedong dat de staatssecretaris de discretionaire bevoegdheid verloor om in schrijnende gevallen afgewezen asielzoekers alsnog toe te laten.

Op basis van het kinderpardon konden kinderen die eerder waren afgewezen, alleen omdat ze niet mee hadden gewerkt aan hun uitzetting, nog eens een aanvraag doen.

Er zijn nog wel een aantal voorwaarden. Het kind waar het pardon voor is aangevraagd, moet langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Niemand in het gezin mag een straf opgelegd hebben gekregen van meer dan zes maanden. Gezinnen mogen niet langer dan drie maanden buiten beeld van de Rijksoverheid zijn geweest. En de aanvragers moesten op 29 januari, de dag dat het pardon inging, in Nederland zijn geweest.

Er worden ook veel kinderen afgewezen omdat hun ouders geen asielprocedure startten in Nederland maar een ander soort procedure. Soms is dan later alsnog een asielprocedure geweest maar is er sinds die procedure geen vijf jaar verstreken.

Ghanezen

Ook belangrijk was dat er al eerder asiel was aangevraagd in Nederland. Dat stond er niet voor niets in. Want na het ingaan van het pardon meldden zich ook Ghanese ouders met hun kinderen, die geen verblijfspapieren hebben in Nederland. Op het Amsterdamse tv-station Salto waarschuwde de IND deze ouders dat het voor hen geen zin heeft een verzoek in te dienen, omdat zij geen schijn van kans hadden.

Ook vreesde de IND dat gezinnen speciaal voor het kinderpardon uit het buitenland terug zouden keren. Dat deed bijvoorbeeld een gezin dat een uur voor het akkoord werd uitgezet naar Armenië. Zij zijn inmiddels terug in Nederland, maar zijn wederom afgewezen omdat ze op het moment van het pardon niet in Nederland waren.

Buiten zicht

De familie Ibadov verblijft nu nog in de gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen. Zij krijgen geen vergunning, hoewel ze hier al langer dan vijf jaar zijn. Ze tonen een bewijs van de Perzische kerk in Harderwijk dat bevestigt dat ze van september 2018 tot en met februari 2019 door de kerk zijn opgevangen. Zij verbleven in het huis van de Iraanse dominee en zijn Nederlandse vrouw. Maar de IND bleek onvermurwbaar en wees het pardon af, omdat ze langer dan drie maanden niet beschikbaar waren voor uitzetting.

Hun Armeense buren die wel mogen blijven, vragen aandacht voor hun situatie. De familie Davayan mag na negen jaar en vele pogingen toch in Nederland blijven. Ze hebben inmiddels op eigen kracht een huisje vlak bij het centrum gevonden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl