NOS
In samenwerking met
RTV Noord
NOS Nieuws

Aantal schademeldingen aardbevingsgebied stijgt weer

Terwijl er minder gas wordt gewonnen en en ook minder bevingen zijn in Groningen, is het aantal schademeldingen in Groningen in de loop van het jaar fors gestegen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zegt dat er tot dusver bijna 20.000 meldingen zijn binnengekomen, vergelijkbaar met een jaar geleden.

"Het heeft me verbaasd", zegt Bas Kortmann van de commissie bij RTV Noord. "Niemand had verwacht dat het van 150 tot 200 meldingen per week in februari naar 600 tot 800 meldingen per week zou gaan."

De commissie gaat na hoe die stijging te verklaren is. Het vermoeden bestaat dat de meer coulante houding bij de schadeafhandeling nieuwe meldingen oplevert. Een paar jaar geleden moesten bewoners nog bewijzen dat de schade aan hun woning was veroorzaakt door de gaswinning, nu geldt dat binnen een afgesproken gebied het 'aannemelijk' is dat schade is veroorzaakt door de gaswinning.

Twijfels over de oorzaak

Een anonieme, ervaren inspecteur zei onlangs bij RTV Noord: "Vroeger werden veel schades onterecht afgekeurd. Nu gaat het de andere kant op. Er worden scheuren vergoed waarvan ik mijn twijfels heb of ze wel door mijnbouw worden veroorzaakt."

Commissielid Kortmann wil die uitspraak niet bevestigen. Wel erkent hij dat de omdraaiing van de bewijslast en de snellere afhandeling van de schade tot nieuwe meldingen kunnen leiden. "Maar zeker weten we het niet", zegt hij.

Schade afkopen

In 2019 heeft de commissie in totaal 20.000 schademeldingen afgehandeld, waarvan 11.000 volgens de 'stuwmeerregeling'. Daarbij konden mensen in een klap alle schade laten afkopen voor een bedrag van 5000 euro. De regeling was redelijk succesvol, zegt Kortmann. "Sommige mensen hebben daar voordeel van gehad omdat hun schade minder was dan 5000 euro, maar het overgrote deel heeft gekregen wat redelijk was."

Kortmann verwacht geen nieuwe afkoopregeling. "Ik geloof dat het ondenkbaar is dat er in 2020 een vergelijkbare stuwmeerregeling komt. Die was noodzakelijk omdat veel verzoeken er al heel lang lagen, maar dat is nu anders."

Advertentie via Ster.nl