Het Cornelius Haga Lyceum
NOS NieuwsAangepast

'Waarschuwing AIVD over Haga Lyceum was terecht, maar onzorgvuldig verwoord'

Inlichtingendienst AIVD heeft terecht een waarschuwing gegeven over anti-democratische invloeden op het Amsterdamse Haga Lyceum, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Maar de dienst heeft in het onderzoek ook fouten gemaakt.

De commissie noemt de gegevensverstrekking noodzakelijk en proportioneel, omdat leerlingen van de school potentieel beïnvloed zouden kunnen worden door "het antidemocratische en anti-integratieve gedachtegoed van salafistische voormannen." Toch is de dienst in sommige passages in zijn ambtsbericht onzorgvuldig en ongenuanceerd geweest.

Sommige delen van het rapport zijn niet goed onderbouwd of onzorgvuldig verwoord. Zo had de AIVD duidelijker moeten zeggen dat onzeker was of lessen op de school een salafistisch karakter hebben, terwijl ontvangers van het ambtsbericht dit wel zo hadden kunnen interpreteren. "De AIVD had in zijn berichten en communicatie daarover met ontvangers duidelijker moeten zijn over wat de dienst niet wist", aldus de CTIVD.

Ook had de AIVD niet voldoende informatie om te stellen dat bekend is dat betrokkenen bij de school contact hadden met de terroristische groepering het Kaukasus Emiraat, en dat zij de aanvoerder hiervan 'hun leider' noemden. De CITVD zegt dat daar wel aanwijzingen voor waren , maar dat de AIVD dit niet zo stellig in zijn ambtsbericht had moeten verwoorden.

AIVD belooft verbetering

De CTIVD vindt dat de berichtgeving van de AIVD daardoor invloed heeft gehad op de publieke opinie over het Haga Lyceum. De AIVD belooft de communicatie te verbeteren na de kritiek van de toezichthouder.

Desondanks vindt de commissie het wel terecht dat de AIVD aan de bel heeft getrokken. Het merendeel van de inhoud van het ambtsbericht is onderbouwd door betrouwbare inlichtingen en zorgvuldig verwoord.

Intussen gaan de rechtszaken die het Haga Lyceum aanspande gewoon door. Maandag bepaalt de rechtbank in Amsterdam of de aanwijzing van de minister om het schoolbestuur te laten vervangen terecht was of niet.

Wouter Pors, advocaat van het Haga Lyceum, is blij dat de commissie van toezicht dit oordeel heeft geveld. "Dat de AIVD fouten heeft gemaakt in zijn onderzoek gaat zeker gevolgen hebben voor onze zaak. Het bewijst dat het oordeel van de onderwijsinspectie en de minister niet klopt." Half januari volgt de uitspraak in deze zaak. Dan zal duidelijk worden of het Haga Lyceum open kan blijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl