Middelbare school Cornelius Haga Lyceum van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

'Leerlingen op Amsterdamse school beïnvloed door jihadisten'

Leerlingen van een Amsterdamse islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg. De gemeente Amsterdam heeft maatregelen tegen de school, het Cornelius Haga Lyceum, aangekondigd.

Zo worden gemeentelijke subsidies bevroren totdat de leiding en de belangrijkste personen zijn verdwenen. Burgemeester en wethouders hebben het bestuur dringend gevraagd op te stappen. Verder moet de Onderwijsinspectie onmiddellijk volledige toegang tot de school krijgen.

Reactie school

Het Cornelius Haga Lyceum spreekt in een reactie van ongefundeerde oordelen. Feiten ontbreken in de brief van de NCTV, schrijft de school. Het schoolbestuur en de medewerkers laten weten zich te allen tijde te distantiëren "van iedere vorm van terrorisme of van idealen die daartoe aanjagen".

De islamitische school vindt dat de NCTV, de AIVD en burgemeester Halsema van Amsterdam hun boekje te buiten zijn gegaan. Het lyceum neemt het hen kwalijk dat zij de media hebben opgezocht en benadrukken dat leerlingen zich op andere scholen moeten inschrijven.

"Het team van Cornelius Haga Lyceum heeft voldoende kennis van burgerschap en heeft zich staande kunnen houden in een vijandig klimaat waarin de media zich manifesteren gelijk als de "Reichsleiter für Propaganda", mede waardoor de overheid structureel anti-islammaatregelen implementeert om het minderheden onmogelijk te maken hun grondrechten uit te oefenen", staat in de verklaring.

Zeer verontrustend

De NCTV schrijft over "zeer verontrustende signalen" die de AIVD over de school heeft ontvangen. Op de school gebeuren dingen "die niet goed zijn voor de democratie en voor de integratie", staat in de brief van Aalbersberg. Minister Grapperhaus heeft ook de Tweede Kamer geïnformeerd.

Aalbersberg schrijft onder meer over signalen dat belangrijke personen op de school in een salafistische en radicale omgeving verkeerden; ze zouden contact hebben onderhouden met de Tsjetsjeense terroristische groepering Het Kaukasus Emiraat, die verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.

Ook zijn er signalen dat personen binnen de school de helft van de tijd aan de salafistische geloofsleer willen wijden en dat zij van plan zijn om buiten de gewone lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.

Ook zou een godsdienstles zijn geannuleerd op het moment dat de Onderwijsinspectie kwam controleren.

Onacceptabel

Burgemeester Halsema en wethouder Moorman van Amsterdam zeggen dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde, maar ze noemen het onacceptabel dat leerlingen structureel worden beïnvloed door mensen die banden onderhouden met terroristen en jihadisten.

De NCTV, Grapperhaus en B en W van Amsterdam wijzen er allemaal op dat ouders nog tot 15 maart leerlingen kunnen inschrijven bij een middelbare school. Ze kunnen de nu naar buiten gekomen informatie dus meewegen.

Eventueel wet aanpassen

Halsema en Moorman zeggen dat ze bereid zijn alle maatregelen te nemen die hun ter beschikking staan. Maar ze benadrukken ook dat de gemeente maar beperkte instrumenten heeft. "Eerdere interventies van de gemeente hebben de oprichting van de school niet kunnen verhinderen en de oprichting en bekostiging van onderwijsinstellingen ligt bij het ministerie van Onderwijs", zeggen B en W.

Volgens de gemeente Amsterdam moet eventueel de wet worden aangepast om het bijzonder onderwijs beter te beschermen tegen extremistische invloeden.

Wethouder over Amsterdamse school: 'Al bij oprichting zorgelijke signalen'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl