Een dakloze in Amsterdam ANP

Ook ombudsmannen slaan alarm over het toenemend aantal daklozen in Nederland. Ze vragen premier Rutte om in te grijpen. "De toegang tot de maatschappelijke opvang in met name grote steden zit potdicht, kinderen worden gescheiden van hun ouders omdat er geen opvangplekken voor gezinnen meer zijn en uitstroom naar sociale huurwoningen is zo goed als onmogelijk."

Eind oktober schreven de vier grote steden al een brandbrief aan vijf bewindslieden en de Tweede Kamer over hetzelfde probleem. Ze pleitten toen voor een versoepeling van een aantal belemmerende regels.

Ook de ombudsmannen zien die belemmeringen. Mensen die niet zelfredzaam zijn, krijgen volgens hen geen opvang omdat er geen sprake is van psychische problemen of verslavingen. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer schrijven, mede namens regionale ombudsmannen, dat er steeds vaker jongeren en gezinnen dakloos raken. Ook blijven vrouwen volgens hen noodgedwongen in onveilige situaties wonen omdat er geen plek is in de vrouwenopvang.

Opvang van gezinnen

Volgens Van Zutphen en Kalverboer worden kinderen gescheiden van hun ouders omdat er onvoldoende opvangplekken voor gezinnen zijn. Ze stellen dat gemeenten het probleem niet meer alleen aankunnen en dat het Rijk nu verantwoordelijkheid moet nemen.

Afgelopen weekend bleek dat veel gemeenten worstelen met teruggekeerde migrantengezinnen. Die families doen een beroep op de opvang, omdat ze geen woonruimte hebben geregeld bij terugkomst. Ze hebben hier nauwelijks een netwerk, maar de daklozenopvang is niet voor hen bedoeld.

Krapte op de woningmarkt

Volgens cijfers van het CBS zijn er zeker 40.000 daklozen, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. 15.000 van hen verblijven in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De wethouders zeiden eind oktober dat er door de krapte op de woningmarkt steeds vaker mensen op straat komen te staan, bijvoorbeeld na scheiding of verlies van een baan. Verder zijn er minder plekken in ggz-instellingen en in de verslavingszorg.

Het kabinet deelt de zorgen over de toename van het aantal daklozen. Staatssecretaris Blokhuis wil de Kamer op korte termijn laten weten hoe het Rijk, gemeenten en andere partijen deze ontwikkeling denken te keren.

Don raakte dakloos na een stukgelopen relatie:

'Ik kan moeilijk mijn pak aantrekken onder een brug en naar mijn werk gaan'

STER reclame