Bemiddelingsbureau voor zzp’ers in Utrecht zoekt mensen Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Nieuwe voorstellen voor zzp-wetgeving zijn onuitvoerbaar en visieloos, en moeten daarom worden ingetrokken. Dat adviseren werkgevers en vakbonden aan minister Koolmees van Sociale Zaken. Het gaat om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring.

De Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden in samenkomen, vreest fikse administratieve lasten en voorziet grote problemen met de naleving, controle en handhaving. De oorspronkelijke doelstelling van Koolmees, namelijk meer helderheid voor werkgevers en zelfstandigen, is volgens de Stichting juist verder uit beeld geraakt.

Onder het eerste voorstel valt een plan om voor zzp'ers een minimumtarief van 16 euro per uur in het leven te roepen. De zelfstandigenverklaring creëert een uitzonderingspositie voor zzp'ers die meer dan 75 euro per uur verdienen.

Minimumtarief te complex

Wat betreft het minimumtarief is het volgens de Stichting de vraag of de opdrachtnemer de juiste kennis en vaardigheden heeft om uit te rekenen of dat minimumtarief behaald wordt. Als er iets fout gaat, kan dat tot een boete leiden. Terwijl het juist de bedoeling was om deze kwetsbare groep te beschermen.

Volgens de FNV is het tarief van 16 euro ook te laag. Een uitzendwerknemer met een minimumloon en alle bijbehorende premies, kost volgens de vakbond al gauw 25 euro bruto per uur.

Nieuw type werknemer

Met de zelfstandigenverklaring wordt volgens de Stichting een nieuw type werknemer geïntroduceerd. Een zelfstandige die meer dan 75 euro per uur verdient, kan door middel van zo'n verklaring afstand doen van sociale rechten, zoals pensioenopbouw.

Omdat de voorwaarden makkelijk te omzeilen zijn, vreest de Stichting van de Arbeid dat deze regeling misbruikt gaat worden. Ook kan het hele stelsel van sociale zekerheid onder druk komen als deze groep niet meer bijdraagt, schrijft de Stichting.

Reactie Koolmees morgen

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken behandeld. Minister Koolmees komt in dat debat morgen aan het woord en zal dan ook vragen over de zzp-wetsvoorstellen beantwoorden.

STER reclame