ANP
NOS Nieuws

Restafval containerramp niet opgeruimd, onrendabel door brandstofkosten

Het grootste deel van de containers van de MSC Zoe is geborgen, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer. Begin dit jaar verloor het schip ten noorden van de Waddeneilanden honderden zeecontainers.

Met de twee containers op Het Rif meegerekend, die later worden geborgen in verband met het broedseizoen, staat de teller op 301 van de 342 verloren containers. Er ligt nog 832.000 kilo aan lading op de zeebodem of langs de kust. Volgens de adviseurs van Van Nieuwenhuizen is het niet rendabel die resten nog actief op te sporen en te bergen.

De resten liggen verspreid over een heel groot gebied en de brandstof die er voor nodig is om het op te ruimen is duur en levert onnodige milieuschade op. Het zou neerkomen op 2,5 liter diesel voor een kilo opgevist afval.

De minister vindt het beter om de overgebleven resten op te laten vissen door vissers, onder de noemer van het bestaande project Fishing for Litter. Daarbij nemen vissers afval mee dat zij tegenkomen op routes die zij toch al zouden afleggen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding.

Alle schade vergoeden

Het totaal aan openstaande schadeclaims bedraagt nu bijna 2 miljoen euro. MSC heeft aangeboden de schade van de Waddeneilanden van 109.000 euro versneld te vergoeden, op voorwaarde dat er geen claims meer zouden bijkomen.

De minister is het met de Waddeneilanden eens dat dit onterecht is. Zij schiet het bedrag voor en claimt ook dit bij MSC.

"Uiteindelijk zal MSC alle schade zelf moeten vergoeden", zegt Van Nieuwenhuizen. "Als de gesprekken met MSC niet leiden tot een toereikende schadevergoeding zal ik juridische stappen ondernemen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl