Stakende onderwijzers op 6 november in Den Haag ANP

Er moet een bemiddelaar komen om de vastgelopen cao-onderhandelingen in het basisonderwijs vlot te trekken. Dat stelt minister Slob van Onderwijs voor aan vakbonden en werkgeversorganisaties.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs werden gisteravond afgebroken.

De grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwacht voorlopig geen akkoord. De werkgevers, verenigd in de PO-Raad, hadden een loonsverhoging van 3 procent geboden tot 1 juli 2020, maar de bonden vinden dat niet genoeg: ze willen 5 procent.

Slob noemt het van groot belang dat er goede cao wordt afgesloten. "Dat is juist in deze tijd van personeelstekorten en een hoge werkdruk van enorm belang. Gezien de urgentie van de problematiek zou het goed zijn als de onderhandelende partijen deze week weer bij elkaar zouden komen", aldus Slob.

"Er is structureel 285 miljoen euro beschikbaar en incidenteel 150 miljoen euro in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen", meent Slob.

De PO-Raad wil dat proberen, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering, maar dat is bij de bonden slecht gevallen, omdat er dan structureel niets verandert aan de positie van de leraren.

Het CNV heeft laten weten blij te zijn met het initiatief van Slob en zegt het liefst "morgen nog aan tafel" te willen.

STER reclame