Minister Koolmees
NOS Nieuws

Meeste pensioenen hoeven volgend jaar toch niet omlaag

Voor veel mensen lijkt verlaging van het pensioen volgend jaar van de baan. Haagse ingewijden melden dat minister Koolmees een verlaging van de eisen aan de pensioenfondsen voorbereidt, waardoor de meeste fondsen de pensioenen intact kunnen laten. Maar het ziet ernaar uit dat sommige fondsen toch enigszins moeten korten.

Veel pensioenfondsen staan er slecht voor. Omdat ze fors onder de 'dekkingsgraad' waar beneden ze moeten korten dreigen te komen, zouden ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen.

De dekkingsgraad is het cijfer waaruit afgelezen kan worden of een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, namelijk: genoeg pensioen uitkeren. De peildatum is 31 december. Koolmees heeft al verschillende keren gezegd dat hij onnodige kortingen wil voorkomen, en dat hij daarover gesprekken voert met allerlei partijen.

Strenge eisen in de ijskast

Volgens ingewijden komt hij nu met het plan om de strenge eisen aan de fondsen een jaar in de ijskast te zetten. Voor volgend jaar wil hij de dekkingsgraad waaronder moet worden gekort verlagen naar 90 procent. In het pensioenakkoord van eerder dit jaar was uitgegaan van verplichte korting onder een dekkingsgraad van 100; dat was al een versoepeling ten opzichte van de huidige regels.

Dat betekent dat grote fondsen zoals ABP, Zorg en Welzijn en de fondsen voor de metaalindustrie waarschijnlijk toch niet hoeven in te grijpen. Voorwaarde is dan wel dat er geen grote financiële tegenvallers zijn in de rest van het jaar.

Voor een aantal kleinere fondsen dreigen nog wel kortingen, zoals het pensioenfonds voor de vleesindustrie en de voedselvoorzieningshandel. Haagse bronnen weerspreken berichten dat alle dreigende verlagingen volgend jaar sowieso van tafel zijn.

Pensioenakkoord snel uitvoeren

Koolmees dringt erop aan dat de rest van het pensioenakkoord dat hij in juni sloot met werkgevers en vakbonden nu snel wordt uitgevoerd. Kern van die afspraken is dat het stelsel wordt herzien en dat pensioenen flexibeler worden.

De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA dreigden vanochtend hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken als Koolmees niet voorkomt dat pensioenen volgend jaar worden verlaagd. De minister zet zijn gesprekken de komende tijd voort en onderzoekt ook nog de juridische haalbaarheid van zijn plannen. Hij wil zijn voorstellen voor volgende week donderdag presenteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl