ANP
NOS Nieuws

Planbureau Leefomgeving pleit voor betere bescherming van landschap

Het landschap in Nederland staat onder druk, onder meer vanwege de snelle opmars van zonneparken, windturbines, bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken. De kwaliteit van het landschap moet daarom volwaardig gaan meewegen bij het plannen van projecten die de leefomgeving beïnvloeden. Daarvoor pleit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport.

"Het Nederlandse landschap is de afgelopen dertig jaar sterk veranderd", schrijft het PBL. "Het bebouwd gebied is toegenomen van 12 naar 16 procent en het aantal windturbines op land is gestegen van 300 in 1990 tot ruim 2000 in 2019. Karakteristieke sloten en houtwallen zijn verdwenen als gevolg van de efficiencyvergroting in de landbouw. In 2017 waren er in Nederland 22 zonneparken van meer dan 1 megawatt. Dat zijn er inmiddels 80."

Versnippering

Het landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd. Volgens het PBL is de zorg voor het landschap op dit moment niet goed geborgd in de Omgevingswet. "In het huidige omgevingsbeleid is het landschap vaak een sluitpost, met als gevolg dat ons landschap versnippert en de zorg over de toekomst van het Nederlandse landschap toeneemt."

Het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en het natuurbeleid zijn van invloed op het landschap. Burgers maken zich volgens het PBL zorgen over het "verdwijnen van de openheid, vergezichten en bomen". Het planbureau pleit ook voor het beter beschermen van nationale parken, die kwetsbaar zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl