ANP

Er is nog geen einde gekomen aan de leegloop bij het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen. Uit cijfers die staatssecretaris Visser van Defensie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de uitstroom van personeel nog steeds aanzienlijk is.

De cijfers staan in een brief van Visser over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Die is omstreden; onder mariniers zou weinig animo zijn om te verhuizen naar Zeeland.

Dit jaar hebben al 137 mariniers ontslag aangevraagd. Daarmee zit de uitstroom alweer op 75 procent van vorig jaar, toen in totaal 182 mariniers vertrokken. Het natuurlijk verloop, zoals door pensionering of het aflopen van een contract, is niet meegerekend. De cijfers laten een stijgende lijn zien sinds 2010, toen er voor het eerst gesproken werd over de verhuizing naar Vlissingen.

Ook bij de commando's, een ander elitekorps, is de uitstroom hoog. Daar vroegen dit jaar al 33 mensen ontslag aan, dat is ruim 7 procent van het totale personeelsbestand.

Uitstroom bij het Korps Mariniers (bron: ministerie van Defensie)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
aantal 42 71 82 77 96 103 127 114 182 137
percentage 1,7 2,9 3,3 3,2 3,8 4,0 5,1 4,6 7,4 5,6

In haar brief gaat de staatssecretaris niet in op de vraag waarom zo veel mariniers en commando's weg willen. Hun drijfveren worden nog onderzocht, maar volgens de vakbonden heeft het wel degelijk te maken met de verhuizing naar Vlissingen.

Schietbaan

De militairen vinden het een uithoek en de faciliteiten op het nieuw te bouwen complex zouden onvoldoende zijn. Zo zou de schietbaan niet aan de eisen voldoen. Visser schrijft dat voor het einde van dit jaar duidelijk wordt welke aanpassingen er aan het ontwerp zullen worden gedaan.

Het besluit over de verhuizing van Doorn naar Vlissingen werd in 2012 genomen. De nieuwe marinierskazerne zou aanvankelijk in 2017 in gebruik worden genomen, maar de bouw is nog steeds niet begonnen. Ook door de stikstofproblematiek mag er voorlopig geen spade de grond in.

STER reclame