NOS Nieuws

Pensioenleeftijd gaat in 2025 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2025 niet omhoog en blijft dan op 67 jaar staan. De levensverwachting loopt weliswaar op, maar niet genoeg voor een verhoging van de pensioenleeftijd.

Dat zegt minister Koolmees van Sociale Zaken. Dat het onwaarschijnlijk was dat de AOW-leeftijd verder zou worden verhoogd, bleek eerder uit de laatste cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Halve week

Eerder is besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar in 2024. Of er daarna verhogingen nodig zijn, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting.

Jaarlijks stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vast hoelang mensen gemiddeld te leven hebben die dit jaar 65 worden, maar ook van 65-jarigen in 2025 en de jaren erna. Die cijfers gebruikt het kabinet om de AOW-leeftijd voor de komende jaren vast te stellen.

In de laatste cijfers heeft het CBS de levensverwachting van 65-jarigen in 2025 weliswaar iets naar boven bijgesteld, maar die aanpassing is te klein voor een verhoging van de AOW-leeftijd. Gemiddeld leeft een 65-jarige in 2025 naar verwachting nog 20,75 jaar. Dat is een halve week langer dan eerder werd verwacht.

Langer leven

De trend blijft dat mensen steeds ouder worden. In het pensioenakkoord dat afgelopen zomer werd gesloten, is afgesproken dat een jaar langer leven betekent dat de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgt.

Iemand die in 1950 65 jaar werd, leefde gemiddeld nog bijna ruim 14 jaar. Iemand die dit jaar 65 wordt heeft een gemiddelde levensverwachting van ruim 20 jaar.

En een 65-jarige in 2031 heeft gemiddeld bijna 21,5 jaar nog te leven, is nu de verwachting. Er zit onzekerheid in de voorspellingen. De afgelopen jaren is de levensverwachting nauwelijks toegenomen, onder meer vanwege extra sterfgevallen door griep.

Levensverwachting op 65-jarige leeftijd

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl