In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS Nieuws

Bollentelers en omwonenden tegenover elkaar over gif: overheid is aan zet

Het lukt bloembollentelers en direct omwonenden in Drenthe en Overijssel niet om samen oplossingen te zoeken voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. In maart bleek dat mensen die wonen in de buurt van bollenvelden meer worden blootgesteld aan pesticiden, waaronder zeer giftige stoffen. De overheid is daarom aan zet, is de conclusie van een rapport waarvoor met tientallen betrokken organisaties en personen is gesproken.

Bollentelers en omwonenden denken verschillend over de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid en het milieu. Daardoor is er veel onbegrip tussen de telers en omwonenden, constateren de onderzoekers.

Telers vinden dat ze zich moeten houden aan te strenge regels, die ook nog eens te vaak veranderen. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Omwonenden vinden dat de overheid te weinig doet voor de gezondheid van mensen die in de buurt van bollenvelden wonen.

Nieuwsuur ging eerder dit jaar langs in het Drentse Westerveld en sprak daar onder anderen met twee leden van de werkgroep Meten = Weten, een bollenteler en een wethouder over de bollenteelt:

Omwonenden lelievelden vinden gifstoffen in bodem

Advies

In het rapport krijgen de bollentelers het advies om persoonlijk contact te zoeken met direct omwonenden en informatie te geven over hun bedrijf. Verder moet de overheid volgens de onderzoekers helpen bij het verbeteren van de verhoudingen tussen telers en kritische plattelandsbewoners.

In het Drentse Westerveld zijn de relaties behoorlijk verstoord. Verontruste bewoners voelen zich geschoffeerd door de gemeente, de telers en medebewoners. De telers in die gemeente voelen zich juist geïntimideerd, aldus RTV Drenthe.

Volgens het rapport in opdracht van onder meer het ministerie van Landbouw is het belangrijk dat de telers van de overheid duidelijkheid krijgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Advertentie via Ster.nl