Haga Lyceum ANP

Minister Slob zet zijn plan door om geen geld meer te geven aan het Haga Lyceum. Hij had de islamitische school dinsdag nog twee dagen respijt gegeven. Het bestuur van het Haga moest voor vandaag 12 uur alle taken overdragen aan een eerder voorgedragen interim-bestuurder. De school heeft hem vandaag geschreven dat die eis niet haalbaar is.

De bekostiging wordt nu met ingang van 1 december ingetrokken. Volgens de minister is zo'n maatregel nog nooit eerder genomen.

De school heeft wel een interim-bestuurder op het oog en die kan ook rekenen op de instemming van Slob. Maar het Haga Lyceum zegt dat die man niet meteen kan worden benoemd, omdat hij geen moslim is. Om hem alsnog te installeren moeten volgens het Haga eerst de statuten van de school worden aangepast en daarvoor zou meer tijd nodig zijn.

Oneigenlijke argumenten

Slob zei daarover dinsdag dat de school "oneigenlijke argumenten gebruikt door zich te beroepen op administratieve belemmeringen":

Slob: Geldkraan dicht als er niet voor donderdagmiddag een nieuw bestuur is

En vandaag gebruikt hij soortgelijke woorden. Volgens de minister zijn de statuten op zeer korte termijn te veranderen. Eerder zei de onderwijsinspectie dat er sprake is van financieel wanbeheer bij de school en dat het burgerschapsonderwijs er onder de maat is.

De school zal de Raad van State vragen de maatregel van de minister op te schorten. En er loopt ook nog een zaak tegen de Onderwijsinspectie.

In zijn brief aan Slob schrijft directeur-bestuurder Atasoy dat hij "onder overheidsdwang" gisteren de medezeggenschapraad en de ouderraad van de school heeft gevraagd de statuten te negeren en daarmee de verplichte sollicitatieprocedure over te slaan. Maar zij zijn daartoe niet bereid.

Grote impact

Atasoy benadrukt dat wijziging van de statuten een grote impact heeft op de grondslag van de school. Volgens hem doet Slob tekort aan "wettelijk verplichte onderdelen" door het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad te beschrijven als een administratieve handeling.

De minister zegt te begrijpen dat zijn besluit voor de leerlingen, hun ouders en het personeel ingrijpend is. Maar volgens Slob heeft het bestuur alle kans gehad om aan zijn eerdere aanwijzing te voldoen en dwingt het Haga hem nu om deze maatregel te nemen. Hij benadrukt dat hij in overleg met de gemeente Amsterdam alles zal doen om de leerlingen "een veilige leeromgeving" te bieden.

STER reclame