ANP
NOS NieuwsAangepast

Knot zet deur op een kier om pensioenkortingen te voorkomen

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, zet de deur op een kier om pensioenkortingen bij de twee grootste pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP en Zorg en Welzijn, te voorkomen.

Deze fondsen hebben volgens de huidige regels niet voldoende financiële buffers, maar in het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat die buffers niet meer nodig zijn. Voor de miljoenen mensen die bij deze fondsen zijn aangesloten dreigen volgend jaar kortingen, die in het nieuwe stelsel, dat in 2022 zou moeten ingaan, niet nodig zouden zijn.

De dekkingsgraad is bij ABP en Zorg en Welzijn in de voorbije maanden onder de zogeheten kritische dekkingsgraad van 94 procent gezakt. Als dat eind december nog steeds het geval is, moeten volgend jaar de pensioenen gedwongen verlaagd worden.

Gesprekken over 'onnodige pensioenkortingen'

"Als pensioenfondsen nu zouden moeten korten omdat ze een grote buffer moeten opbouwen, en er zou zekerheid zijn dat dat in het nieuwe stelsel niet het geval zou zijn, dan zou je kunnen overwegen om die kortingen achterwege te laten", zegt Knot tegen de NOS.

Deze uitspraak van Knot is relevant binnen de gesprekken die minister Koolmees van Sociale Zaken op dit moment voert met de pensioensector. Al weken zijn zij in gesprek om te kijken of zogenoemde 'onnodige pensioenkortingen' voorkomen kunnen worden.

Dat Knot nu openstaat voor het voorkomen van kortingen die in het nieuwe stelsel niet nodig zouden zijn, is belangrijk. Want De Nederlandsche Bank houdt naar de pensioenwet toezicht op de financiële positie van de pensioenfondsen. Daarbij is de rekenrente een belangrijk instrument. De dekkingsgraad In de Pensioenwet

Metaalfondsen moeten van Knot wel snel korten

Knots uitspraak gaat niet over de pensioenfondsen die al jarenlang onvoldoende in kas hebben om de beloofde pensioenen uit te keren, zoals metaalfondsen PME en PMT. Een paar weken geleden zei Knot dat er snel gekort moet worden op de pensioenen, anders worden de problemen doorgeschoven naar de volgende generatie. Bij dat standpunt blijft hij.

Het verschil tussen enerzijds ABP en Zorg en Welzijn en anderzijds de metaalfondsen is dat de laatsten al een jaar langer onder de vereiste dekkingsgraad zitten.

Een groep van veertig experts pleitte afgelopen weekend in een brief aan de Kamer voor een verhoging van de rekenrente. Dat is een fictieve rente die de fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie.

Knot niet onder indruk van brandbrief

Een hogere rekenrente zou mogelijk ook kortingen voor metaalfondsen kunnen voorkomen, maar hoe hoger die rekenrente is, des te meer toekomstig risico een pensioenfonds neemt. Knot is niet onder de indruk van die brief. "Alle argumenten in de brief waren ook bekend tijdens de onderhandelingen over het nieuwe pensioenakkoord. Toen zijn die meegewogen, maar er is gekozen voor een risicovrije rekenrente", zegt hij.

"Onnodige kortingen moet je altijd zien te voorkomen", zegt Knot. "Maar het is de vraag of dat een relevante term is is als de rente waarschijnlijk langdurig laag zal blijven."

Voor eind november verwacht minister Koolmees meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomst van de gesprekken met de pensioensector.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl