NOS NieuwsAangepast

Geen wet voor groepen verpleegkundigen, maar ziekenhuizen gaan ermee door

Er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel om een nieuw soort verpleegkundige in het leven te roepen. Het wetsvoorstel BIG II, dat begin augustus grote onrust in de beroepsgroep veroorzaakte, is van de baan.

Wel gaan alle academische ziekenhuizen en veel algemene ziekenhuizen door met het invoeren van de nieuwe functie van regieverpleegkundige. Mogelijk gebeurt dat wel onder een andere naam.

Met de wet wilde minister Bruno Bruins voor Medische Zorg onderscheid maken tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Voor de eerste groep zou de functie 'regieverpleegkundige' worden geïntroduceerd. Mbo-verpleegkundigen en verpleegkundigen met een ouder hbo-diploma zouden voor die functie extra scholing moeten volgen. Anders zouden ze werk op een lager niveau krijgen en minder handelingen zelfstandig mogen verrichten. Nu gaat de hele functie niet door.

Verpleegkundigen verzetten zich tegen het plan en een aantal van hen dreigde de zorg te verlaten. "Op deze manier zie ik het met dit wetsvoorstel niet zitten", zei de minister eind augustus al. Het bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, V&VN, stapte daarna op, omdat het niet goed had overlegd met de achterban.

Oud SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan werd daarop als 'verkenner' gevraagd om te kijken of er draagvlak was voor het wetsvoorstel, wat niet het geval bleek.

Toch zal de gedachte achter het wetsvoorstel BIG II in veel ziekenhuizen wel degelijk worden uitgevoerd. Daarbij horen in elk geval alle universitaire ziekenhuizen.

Zowel de UMC's als een reeks algemene ziekenhuizen hebben uitgebreid geëxperimenteerd met de regieverpleegkundige. En dat is goed bevallen, laat men weten. Bij vacatures worden er dan ook regieverpleegkundigen geworven en wordt er onderscheid in salariëring geïntroduceerd voor functies waarbij dat eerder niet het geval was.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is op 1 oktober een vierjarig onderzoek gestart naar de gevolgen die functiedifferentiatie in de praktijk gaat hebben. Tot dat onderzoek is al besloten vóór het wetsontwerp BIG II in juni bekend werd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl