Het Binnenhof
NOS Nieuws

Kamer slikt vertraging Binnenhof-renovatie, maar kritisch op Knops

In de Tweede Kamer is begrip voor het naderende uitstel van de ingrijpende renovatie van het Binnenhof met ten minste één jaar. Deze vertraging komt vooral door de stikstofcrisis, waarbij de overheid duizenden bouwprojecten moet stilleggen vanwege de schade aan de natuur.

"We kunnen niet bouwen als we te veel stikstof uitstoten", verklaart staatssecretaris Knops zijn besluit. "We moeten ons aan de wet houden." Hij houdt nog een kleine slag om de arm, maar Haagse bronnen zeggen dat het eigenlijk 99,9 procent zeker is dat er vertraging komt.

Strak

Knops heeft tot nu toe strak vastgehouden aan de in 2015 gemaakte afspraak dat het Haagse historische complex vanaf september 2020 in 5,5 jaar voor 475 miljoen euro "sober en doelmatig" opgeknapt moet worden.

Nu wijkt hij er toch vanaf, ook omdat het niet lijkt te lukken om op tijd ICT-voorzieningen en audiovisuele middelen te installeren in de tijdelijke huisvesting, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder wil de Tweede Kamer extra ondersteunend personeel en daar moet Knops ook nog ruimte voor vinden.

Niet negeren

Regeringspartijen VVD en CDA snappen dat Knops zelf niets kan doen aan de stikstofproblematiek. De Raad van State heeft in mei vastgesteld dat te veel natuur in Nederland beschadigd wordt door de uitstoot van stikstof. Het kabinet is bezig met het zoeken van oplossingen, zoals het lokaal verlagen van de maximumsnelheid en het saneren van boerenbedrijven.

"Op vertraging zitten we niet te wachten, maar de stikstofproblematiek kunnen we ook niet negeren", zegt CDA-Kamerlid Ronnes. "Ik begrijp dat stikstof ook het Binnenhof raakt", zegt Middendorp van de VVD. Hij wil zekerheid dat het project niet nog duurder wordt dan de extra 16 miljoen euro die erbij is gekomen omdat de prijzen hoger zijn dan in 2015.

Ruzie

De VVD vindt dat de staatssecretaris nog wel een "hoop" heeft uit te leggen. "Een jaar extra tijd mag niet de deur openzetten voor nieuwe discussie en het op de helling zetten van het hele project". Het afgelopen jaar is er veel ruzie geweest over de complexe verbouwing; politieke partijen vonden de plannen van het aangetrokken Rotterdamse architectenbureau OMA te grootschalig en "megalomaan" en de architecte is vertrokken met een afkoopsom van 2,7 miljoen euro.

Niet op orde

Regeringspartij D66 is teleurgesteld over de gang van zaken, omdat Knops redenen aanvoert die het Rijkvastgoedbedrijf (RVB) had moeten voorzien, zoals de aankoop van ICT-voorzieningen. "De RVB lijkt zijn zaakjes nog steeds niet op orde te hebben", zegt Kamerlid Van Eijs. Ze verwacht echt verbeteringen van Knops.

Oppositiepartij SP is altijd al kritisch op de aanpak van het RVB en Knops. "Hoe vaak moeten we niet waarschuwen dat dit op deze manier een drama wordt", zegt Kamerlid Beckerman.

Inboedel

Knops kan overigens geen garanties geven over de duur van de vertraging. Het kan ook langer dan een jaar worden, als er nog geen goede oplossingen zijn voor de extra uitstoot van stikstof die de bouw met zich meebrengt. Een verhuizing is alleen mogelijk in het zomerreces, omdat de bestaande inboedel meegaat en de computers allemaal opnieuw aangesloten moeten worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl