ANP

Rabobank-CEO Wiebe Draijer is niet bereid verlies te nemen op leningen aan boerenbedrijven. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Draijer reageert hiermee op een suggestie van GroenLinks, een dag na het grote boerenprotest op het Malieveld.

Volgens GroenLinks wist Rabobank, als de grote kredietverlener van de boeren, heel goed dat er problemen aan zaten te komen. Toch werden uitbreidingen en grotere stallen de afgelopen jaren gefinancierd. Daarom mag de bank als het aan Tweede Kamerlid Bart Snels ligt niet buiten schot blijven.

Dat betekent volgens Snels dat Rabobank moet meebetalen aan de krimp van de landbouw en het uitkopen van boeren. "De bank heeft eigenlijk jarenlang slechte leningen verstrekt en moet daar maar op afschrijven en het verlies nemen. Het hoort bij hun zorgplicht. We moeten de boeren helpen en niet de Rabobank", zegt Snels.

"Als partijen als GroenLinks dit zeggen, wil dat niet zeggen dat het een goede oplossing is", reageert Draijer. "Je moet leningen afschrijven als bewezen is dat een bedrijf niet in staat is leningen af te betalen."

Wel heeft de bank volgens hem de afgelopen jaren al vaak nee gezegd tegen leningen bedoeld voor schaalvergroting. Wat betreft Draijer is het gesprek over verduurzaming dus al lang gaande. "Hoe we de sector in Nederland runnen, is zeer efficiënt, en daarmee vergeleken met het buitenland relatief duurzaam."

Rabobank is met afstand de grootste kredietverlener van boerenbedrijven. 85 procent van de boeren zit bij de bank, met in 2018 een totaal uitstaand bedrag van 26,1 miljard euro.

In Nieuwsuur ging Draijer in debat met Kamerlid Bart Snels over het idee van GroenLinks:

'We schrijven pas leningen af als bewezen is dat ze niet kunnen terugbetalen'

STER reclame