Provinciehuis Limburg
NOS Nieuws

Ollongren kritisch over adviespraktijk van provincie Limburg

Minister Ollongren vindt dat Gedeputeerde Staten van Limburg vaker meerdere offertes moeten vragen, voordat oud-bestuurders en relaties worden ingeschakeld voor allerlei adviezen. In antwoord op Kamervragen van GroenLinks en PvdA antwoordt ze dat op die manier discussies over belangenverstrengeling kunnen worden vermeden.

De Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van berichten in De Limburger en NRC, waaruit bleek dat Limburg meer oud-politici inschakelt voor betaalde klussen dan welke andere provincie dan ook. Ollongren zei al eerder dat ze dat opvallend vindt en ze heeft de Limburgse commissaris van de koning om opheldering gevraagd.

Slecht voor de politiek

Volgens haar is dit soort berichten slecht voor het beeld van de politiek in het algemeen en voor Limburg in het bijzonder: "De overheid moet prioriteit geven aan het borgen van integriteit. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen."

De commissaris van de koning heeft Ollongren gemeld dat er geen wettelijke of Europese regels zijn overtreden. Toch is een van de uitkomsten van zijn rapport dat GS van Limburg geregeld gebruikmaken van hun bevoegdheid om bij het geven van opdrachten aan oud-bestuurders de interne regels buiten werking te laten en geen offertes te vragen aan anderen.

Maximaal transparant

De minister ziet juist liever dat dat wel gebeurt. "Is het college toch van oordeel dat er een uitzondering gemaakt moet worden, dan zouden de afwegingen van Gedeputeerde Staten extra goed onderbouwd en maximaal transparant moeten zijn", schrijft ze aan de Kamer.

Ollongren benadrukt dat de integriteit van provinciale bestuurders vooral de verantwoordelijkheid is van de provincies zelf, maar ze gaat wel kijken of de landelijke regels moeten worden aangescherpt. Limburg heeft al laten weten het beleid te willen herzien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl