NOS Nieuws

Grote pensioenfondsen werken aan plan om kortingen te voorkomen

Pensioenfonds ABP werkt met andere pensioenfondsen aan een plan om verlaging van de pensioenuitkeringen te voorkomen. Voorzitter Corien Wortmann zegt dat het niet uit te leggen is dat er mogelijk volgend jaar wordt gesneden in de pensioenen. "Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld en de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen."

Grote pensioenfondsen staan er volgens de huidige regels zo slecht voor dat er volgend jaar moet worden ingegrepen. De pensioenuitkeringen van ambtenaren, medewerkers in de zorg, leraren en metaalarbeiders dreigen te worden verlaagd.

Ook volgens de regels van het nieuwe pensioenakkoord moet er ingegrepen worden, maar Wortmann wil dat voorkomen. Ze wijst erop dat pensioenfondsen moeten werken met een steeds lagere rekenrente, maar dat de rendementen op aandelen hoger zijn. Ze wil dat pensioenfondsen in hun berekeningen ook een deel van de toekomstige rendementen van beleggingen in aandelen mogen meenemen.

Wat precies het plan is waar fondsen nu aan werken is niet duidelijk. "Het woord 'plan' is niet helemaal op zijn plek", zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen. Zij spreekt liever van "samen optrekken om duidelijk te maken wat de situatie is op dit moment".

Doorschuiven

De grote pensioenfondsen zijn aan het doorrekenen wat voor effecten aanpassingen zouden hebben. Binnen een maand wordt het plan aangeboden aan sociale partners en de minister.

De Nederlandsche Bank vindt juist dat fondsen zich niet rijk moeten rekenen en wil dat pensioenfondsen na jaren van uitstel maatregelen nemen. "Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties", zei bankpresident Knot afgelopen maandag.

Urgentie

Wortmann denkt dat dat risico meevalt, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij hebben de afgelopen jaren twintig jaar gemiddeld 7 procent rendement behaald, voor de komende jaren zal dat lager zijn maar zitten we toch tegen de 4 procent aan."

Ze denkt minister Koolmees ervan te kunnen overtuigen dat de rekenrente moet worden aangepast. "De urgentie wordt zó breed ervaren. Of ik nu in de Albert Heijn kom of in Den Haag, overal proef ik urgentie. Ik heb er goede hoop op dat we dit met elkaar kunnen realiseren."

Koolmees zei vanochtend dat hij altijd zal luisteren naar een goed plan: "De sector is aan het nadenken, en dat vind ik positief." Als het plan "in de geest van het pensioenakkoord" is, juicht hij dat toe. Dat zou betekenen dat pensioengerechtigden eerder van stijgende rendementen kunnen profiteren.

Koolmees is minder enthousiast als het alleen gaat om het aanpassen van de rekenrente. De minister voegde eraan toe dat hijzelf al eerder heeft gezegd dat hij met de pensioensector praat om onnodige kortingen te voorkomen.

Koolmees: altijd luisteren naar een goed plan

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl