NOS Nieuws

Kritische politiechef: 'Klokkenluiders worden geïntimideerd en geëlimineerd'

De op non-actief gestelde politiechef Fatima Aboulouafa heeft zich kritisch uitgelaten over de behandeling van klokkenluiders door haar werkgever. "Mensen die naar buiten komen of die bepaalde signalen aangeven binnen de politie worden eerst geïntimideerd, daarna gedehumaniseerd, daarna geïsoleerd en vervolgens geëlimineerd", zei ze bij het tv-programma Jinek.

Aboulouafa vroeg in juni dit jaar in een bericht op Instagram publiekelijk aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie. Afgelopen dinsdag werd ze op non-actief gesteld omdat haar kritiek "te veel interne spanningen" zou veroorzaken binnen haar eigen eenheid. Bij Jinek gaf ze voor het eerst commentaar op die maatregel.

In Jinek vertelt Aboulouafa dat er binnen de politie te weinig gebeurt met klachten over discriminatie:

'Het gaat om wegkijkgedrag, om falend leiderschap'

Teamchef Aboulouafa werkt al 23 jaar bij de politie en gaf sinds een jaar leiding aan een eenheid van 130 politieagenten in Leiden. Eerder was ze teamchef op het politiebureau aan de Haagse Hoefkade. Ook daar heeft ze diverse malen misstanden met betrekking tot discriminatie en andere misdragingen intern aangekaart.

Ze stelt dat binnen de politieorganisatie te veel de andere kant op wordt gekeken bij gevallen van discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. "Het probleem dat ik nu aankaart gaat om wegkijkgedrag, het gaat om falend leiderschap en het gaat om niet in staat zijn om moeilijke gesprekken te voeren."

Volgens Liesbeth Huyzer van de korpsleiding zijn er al meerdere voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. Aboulouafa noemde dit "een pertinente leugen." "Het enige voorstel dat mij gedaan is, is om een gesprek te voeren met de eenheidschef."

Huyzer ontkende dinsdag dat de Leidse teamchef op non-actief is gesteld maar wilde wel bevestigen dat er "een onwerkbare situatie is ontstaan, waarbij collega-teamchefs hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking met haar". De korpsleiding zegt dat er een onderzoek loopt naar de verstoorde werkverhouding en dat "er een pauze is voorgesteld om juist rust te brengen in deze situatie".

'Er moet naar mensen geluisterd worden'

Aboulouafa hoopt nog steeds dat er een oplossing wordt gevonden en weer aan de slag te kunnen gaan. "Ik sta echt open voor verbinding. Ik wil meehelpen in het veranderingsproces van de politie, maar dat bekent wel dat er een aantal dingen moeten gebeuren, dat we een aantal dingen moeten erkennen en dat we serieus naar mensen moeten luisteren."

Het politiekorps Den Haag kwam al eerder in het nieuws vanwege problemen binnen de organisatie. Twee weken geleden zeiden bronnen tegen de NOS dat er in een deel van het korps sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Leidinggevenden zouden ondanks signalen van medewerkers niet hebben ingegrepen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl