Alexas_Fotos / Pixabay

De Raad voor de Kinderbescherming is er de eerste vier maanden van dit jaar niet in geslaagd de wachtlijst in te korten. In januari wachtten bijna 2.800 kinderen gemiddeld 30 dagen op een onderzoek. Eind april waren dat nog 2.760 kinderen die langer dan tien dagen op een onderzoek bij de RvdK wachtten.

Dat aantal en de wachttijd is langer dan de organisatie voorzien had in zijn plan 'Versnellen naar 2020'.

De Inspectie Gezondheid en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid maken zich zorgen over de veiligheid van de kinderen op de wachtlijst, schrijven ze in een brief aan de Raad. De kinderbescherming maakt volgens de inspecties niet goed duidelijk welke maatregelen worden genomen om het aantal wachtende kinderen terug te dringen.

Doel niet haalbaar

Vanaf januari 2020 zouden er nog maximaal 750 kinderen op de lijst mogen staan met een wachttijd van maximaal tien dagen. Dat doel zegt de Raad nu niet te gaan halen. Waarom dat niet lukt licht de organisatie volgens de inspecties niet voldoende toe.

De inspecties willen bij de volgende voortgangsrapportage meer duidelijkheid over verbetermaatregelen krijgen.

STER reclame