Regeringscommissaris Franco (R) en zijn waarnemer in hun werkkamer ANP

Sint-Eustatius kiest op 21 oktober 2020 weer een eilandsraad. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Hij is op dit moment op het eiland.

Een terugkeer naar volledige democratie is nog niet aan de orde. De bewindsman heeft een vier-fasenplan opgesteld, waarbij stap voor stap de Statianen weer eigen bestuur krijgen.

Wetteloosheid

Nederland greep in februari 2018 in op het eiland, nadat een commissie van wijzen had geconcludeerd dat er sprake was van wetteloosheid, financieel wanbeheer, het negeren van ander wettelijk gezag, discriminatie, intimidatie en het nastreven van persoonlijke macht door de politieke groep van Clyde van Putten.

De commissie constateerde dat het bestuur van Sint-Eustatius zich had afgewend van de bestaande rechts- en staatsorde en niet meer bereid was de eigenmachtig toegeëigende autonomie los te laten.

Volgens Knops is er sinds het ingrijpen van Nederland veel werk verzet en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo is het ambtelijk apparaat hervormd en zijn de watervoorziening en de afvalverwerking verbeterd. Ook is geïnvesteerd in huisvesting en zijn de huren verlaagd. Toch is een besluit tot volledig herstel van de democratie en de daarbij behorende reguliere bestuurlijke verhoudingen volgens de bewindsman nog niet verantwoord.

Regeringscommissaris blijft voorlopig aan

De verkiezing van een nieuwe eilandsraad is de eerste stap in het vier-fasenplan dat is opgesteld. In deze fase is er nog geen bestuurscollege en geen gezaghebber. Regeringscommissaris Mike Franco blijft de taken van deze organen uitoefenen, evenals de overige niet aan de eilandsraad toegekende bevoegdheden.

In de tweede fase krijgt de eilandsraad weer de bevoegdheid om gedeputeerden te benoemen en te ontslaan en in de derde fase komen ook weer het budgetrecht, de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie en andere wettelijke bevoegdheden bij de eilandsraad te liggen. Ook wordt in deze fase een gezaghebber benoemd. De regeringscommissaris blijft nog wel enige tijd aan als toezichthouder.

Pas in de vierde fase wordt de bestuurlijke ingreep van Knops helemaal beëindigd en wordt de regeringscommissaris uit zijn functie ontheven.

STER reclame