ANP XTRA

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft veel vragen gekregen over wilsverklaringen sinds de uitspraak van vorige week in de strafzaak over euthanasie bij een demente vrouw. De vereniging zal op 5 oktober verspreid door het land informatiepunten opstellen waar mensen met hun vragen terechtkunnen. Ook kunnen bezoekers een persoonlijk gesprek voeren met een consulent.

Verwarring

In 2016 pleegde een verpleeghuisarts euthanasie op een zwaar demente vrouw. De vrouw had een wilsverklaring ondertekend toen ze nog wilsbekwaam was, maar die bevatte een aantal onduidelijkheden. Het OM klaagde de vrouw aan voor moord zonder een straf te eisen. Ze werd begin deze maand ontslagen van rechtsvervolging. Volgens de rechter heeft de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voor levensbeëindiging voldaan.

Het was een unieke zaak omdat het de eerste keer was sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 dat het OM een arts vervolgde om euthanasie bij een demente patiënt. Volgens de NVVE riep de zaak erg veel vragen op bij mensen. Zo vinden veel mensen het lastig om hun wensen zo precies mogelijk op te schrijven zodat er later geen verwarring kan ontstaan.

Ook vragen mensen zich af of wilsverklaringen vernieuwd moeten worden en hoe vaak de verklaringen met een arts besproken moeten worden. De NVVE gaat leden daarom periodiek een herinnering sturen om actief aan de slag te gaan met hun wilsverklaring.

Dag van de Wilsverklaring

De NVVE heeft 5 oktober uitgeroepen tot Dag van de Wilsverklaring. Op dertien plekken in het land geven specialisten lezingen over het thema. Vorig jaar trok de Dag van de Wilsverklaring 2500 bezoekers.

STER reclame