De rechtbankschets van de vorige zitting, 26 augustus
NOS Nieuws

Arts ontslagen van rechtsvervolging na omstreden levensbeëindiging

Een specialist ouderengeneeskunde die het leven heeft beëindigd van een zwaar demente patiënt, is ontslagen van rechtsvervolging. Volgens de rechtbank in Den Haag is de euthanasie zorgvuldig volgens de regels uitgevoerd en is er dus geen sprake van moord. Het OM vindt dat dit wel het geval was.

De 74-jarige patiënt had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om in 2016 toch over te gaan tot levensbeëindiging, zonder dat de vrouw erover werd ingelicht. Twee onafhankelijke artsen hadden geoordeeld dat de patiënt ondraaglijk leed.

Volgens de rechter heeft de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voor levensbeëindiging voldaan. Het Openbaar Ministerie vindt van niet en had veroordeling zonder straf geëist.

De rechter zei dat de patiënt geen enkel ziektebesef meer had en niet meer wist wat euthanasie inhield:

Rechter: oordeel over levensbeëindiging demente patiënt zorgvuldig gemaakt

Het vonnis is uniek: nooit eerder sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2002) is een arts hiervoor vervolgd.

Het OM vindt dat de arts over de levensbeëindiging in gesprek had moeten gaan met de patiënt. Ze heeft dat niet gedaan en daardoor was niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen in de wet, zegt het OM. De rechtbank is het daar dus niet mee eens. Daarom krijgt de verdachte geen straf opgelegd.

Zinloos gesprek

De arts heeft volgens de rechter al het mogelijke gedaan om de sterfwens van de vrouw te verifiëren. Een gesprek met de patiënt zou zinloos zijn geweest, omdat zij niet meer in staat was tot een coherent gesprek. Het zou mogelijk nog grotere agitatie en onrust veroorzaakt hebben, zei de rechter die het vonnis voorlas.

Ook is de rechtbank het eens met het besluit van de arts om de patiënt een kalmeringsmiddel toe te dienen. Dat had ze in de koffie van de 74-jarige vrouw gedaan, zonder dat die het het wist. Haar familie was er wel van op de hoogte. Het maakte de euthanasie "zo comfortabel mogelijk", zegt de rechter.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl