NOS Nieuws

Geen grote verrassingen in zorgbegroting, zorglasten blijven stijgen

De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog, het eigen risico blijft gelijk en de zorgtoeslag wordt verhoogd. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het kabinet geeft volgend jaar 88,2 miljard euro uit aan de zorg. Dat is ruim 3 miljard euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is een optelsom van uitgaven in het kader van de zorgverzekeringswet, de langdurige zorg en zorg die gemeenten bieden via jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Zorgpremie

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt met zo'n 3 euro per maand. De gemiddelde zorgpremie wordt dan 118,50 euro. Deze voorspelling is onzeker, want de zorgverzekeraars gaan erover. De komende maanden maken zij bekend hoe hoog de premies worden.

Het eigen risico gaat niet omhoog en blijft dus 385 euro. Dat is in overeenstemming met het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het eigen risico deze kabinetsperiode niet stijgt.

Toeslag

Om de verhoogde premie te compenseren voor mensen met een laag inkomen verhoogt het kabinet de zorgtoeslag. Alleenstaanden krijgen per maand ruim 5 euro extra, meerpersoonshuishoudens zo'n 8 euro.

In het basispakket is een aantal dingen toegevoegd. Zo wordt zorg door een specialist ouderengeneeskunde en een arts verstandelijk gehandicapten voortaan vergoed uit het basispakket. Hetzelfde geldt voor een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en MS.

Ongeveer twee miljard euro van de zorgbegroting gaat naar de indexering van de lonen in de sector. In 2020 gaat er 300 miljoen extra naar gemeenten voor de jeugdzorg. Dat bedrag werd al bekendgemaakt in de Voorjaarsnota. De verpleeghuiszorg krijgt 500 miljoen om de kwaliteit te verbeteren. Ook dat was al bekend.

Toename

De zorguitgaven nemen elk jaar weer toe en behoren tot de grootste kostenposten van de overheid. Opvallend is dat in de jaren 2013 tot en met 2018 de zorguitgaven minder hard zijn gegroeid dan de economie, ondanks de grotere zorgvraag door onder meer vergrijzing.

De zorgkosten per volwassene zijn wel toegenomen. Dit jaar bedroegen die 5458 euro per persoon, volgend jaar wordt dat 70 euro meer. De zorgkosten per volwassene stijgen 4,1 procent gemiddeld per jaar, terwijl de lonen gemiddeld met 2,1 procent per jaar stijgen.

Het kabinet waarschuwt voor toenemende zorgkosten en de krappe arbeidsmarkt in de zorg. Daarom wil het voor de zomer van volgend jaar komen met nieuwe voorstellen om de zorg in de toekomst anders te organiseren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl