NOS NieuwsAangepast

Sector teleurgesteld: geen extra geld voor aanpak lerarentekort

Bonden en werkgevers in het onderwijs reageren teleurgesteld op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoop was dat ministers Slob en Van Engelshoven extra geld zouden uittrekken om het lerarentekort aan te pakken, maar dat is niet gebeurd.

Het kabinet zegt dat het lerarentekort een topprioriteit is, en dat het blijft investeren in maatregelen om het tekort terug te dringen. Maar dat is niet genoeg, zeggen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs en de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-Raad. "Een cruciale misser", "een ongelooflijk zware teleurstelling" en "pijnlijk", zeggen de organisaties.

Ook Nelleke van den Boogaard, een lerares uit Sliedrecht, had het liefst een andere begroting gezien:

Lerares: 'Het zou mooi zijn als de zak met geld van Slob blijvend is'

Het kabinet stelt dit jaar dus geen extra geld beschikbaar, maar besteedt het geld volgens bestaande plannen. Zo komt er ruim 20 miljoen euro subsidie voor zij-instromers. Een deel daarvan is voor zij-instromers die technische vakken kunnen geven op het mbo. In die sector is er een groot tekort aan personeel. Het budget voor het tegengaan van de werkdruk loopt komend jaar op naar 330 miljoen euro.

Bonden en werkgevers vroegen eerder om een noodplan van ruim 400 miljoen euro. Dat vinden ze vooral nodig om de kloof tussen de salarissen in het basis- en voortgezet onderwijs te dichten. Dat geld is er dus niet gekomen. "Dat laat zien dat het kabinet de urgentie van het lerarentekort onvoldoende serieus neemt", zegt de PO-Raad.

CNV Onderwijs wijst op de wens van het kabinet om een sterke kenniseconomie te realiseren. "Dan moet de basis wel op orde zijn. Zonder goed reken- en taalonderwijs ook geen toekomstige technici en onderzoekers."

Vakbond AOb vreest de gevolgen van het oplopende lerarentekort. "Basisscholen sluiten niet uit dat kinderen de komende jaren wellicht pas met 5 jaar naar school kunnen gaan. En op sommige plekken in het voortgezet onderwijs kan zelfs geen Duits meer worden gegeven." De bond houdt onder de leden een peiling om vast te stellen hoe het staat met de actiebereidheid.

Bezuinigingen in het hoger onderwijs

De komende jaren zal het ministerie, zoals aangekondigd, meer geld vrijmaken voor technische opleidingen. Dat betekent dat alfa-, bèta, en medische opleidingen minder geld krijgen. Ook krijgen universiteiten en hogescholen voortaan een vast bedrag uitgekeerd, in plaats van een vergoeding per student. Dat moet de prikkel om zoveel mogelijk studenten binnen te halen, remmen.

Uit de begroting blijkt ook dat de minister kampt met een tegenvaller. De ict van uitvoeringsdienst DUO is toe aan onderhoud. Daarom wordt de compensatie voor inflatie deels ingehouden. In totaal gaat het om een bezuiniging van bijna 150 miljoen euro. Die wordt verhaald op alle onderwijssectoren, behalve het basisonderwijs.

Het uitblijven van de verhoging van de rente op het studievoorschot leidt bovendien tot een extra structurele bezuiniging van 226 miljoen euro in het hoger onderwijs. De Vereniging van Universiteiten noemt dat onbegrijpelijk. "De Troonrede en de Miljoenennota maken duidelijk dat Nederland wil investeren in kennis. Dat het kabinet ervoor kiest om hier tegenover een extra bezuiniging op hoger onderwijs te zetten, is onbegrijpelijk".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl