Collegezaal
NOS Nieuws

Aantal studenten minder bepalend bij geld voor hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen krijgen voortaan meer "vaste bedragen" in plaats van dat het geld verdeeld wordt op basis van de aantallen studenten. Minister Van Engelshoven wil hiermee de prikkel voor instellingen in het hoger onderwijs om zoveel mogelijk studenten binnen te halen beperken.

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Van Rijn pleitte onlangs ook al voor een kleiner "student-gebonden budget": dat universiteiten en hogescholen meer geld krijgen als ze meer studenten hebben, noemde de commissie een perverse prikkel. Het kabinet neemt de aanbevelingen van Van Rijn daarover in grote lijnen over.

Bij universiteiten wordt in totaal voor 324 miljoen euro van variabel naar vast verschoven, bij hogescholen gaat het om een verschuiving van 272 miljoen.

Bèta-opleidingen

Van Engelshoven benadrukt dat meer vaste bekostiging ook tot meer zekerheid voor de instellingen leidt. Het kabinet wil verder meer investeren in bèta-opleidingen, zowel bij universiteiten als bij hogescholen. Daarvoor wordt extra geld ter beschikking gesteld. Voordat de instellingen dat geld krijgen, moeten ze wel duidelijk maken hoe ze het 'studiesucces' verbeteren en de aansluiting met de arbeidsmarkt verbeteren.

Eerder spraken universiteiten en hogescholen hun zorgen uit over het advies van Van Rijn, onder meer omdat dat ten koste zou gaan van alfa-, gamma- en medische wetenschappen. Van Engelshoven vindt dat ook de bekostiging van die disciplines op peil moet blijven. Daarvoor kondigt ze een nader onderzoek aan naar de verhouding tussen kosten en kwaliteit van het hoger onderwijs.

De minister is het met de commissie eens dat bij onderzoek in het hoger onderwijs meer moet worden samengewerkt en minder geconcurreerd. Door het geld niet meer alleen te verdelen via onderzoeksfinancier NWO maar deels direct aan de universiteiten toe te kennen, denkt ze dat wetenschappers minder energie hoeven te steken in het aanvragen en beoordelen van onderzoeksvoorstellen en meer tijd overhouden voor het onderzoek zelf.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl